Għawdex
50 triq f’Għawdex se jinbnew mill-ġdid

Ħamsin triq f’Għawdex se jinbnew mill-ġdid.

Il-Ministru għal Għawdex, Justyne Caruana ħabbret id-dettalji ta’ dak li qed jissejjaħ “Proġett Għawdex” li jinvolvi l-bini ta’ ħamsin triq, ħafna minnhom residenzjali.

Waqt żjara fi Triq il-Ħamrija fix-Xewkija li qed tinbena mill-ġdid, il-Ministru Caruana qalet li għaddej xogħol fuq toroq madwar Għawdex kollu u nħarġu sejħiet għal xogħlijiet f’oħrajn fosthom Triq l-Imgħallem u Triq ta’ Wara s-Sur fir-Rabat u Triq iż-Żewwieqa fil-Qala. Spjegat li dawn it-toroq intgħażlu wara proċess ta’ konsultazzjoni mal-kunsilli lokali Għawdxin biex tingħata prijorità lill-ħtiġijiet identifikati minnhom.

Dr Caruana qalet li l-bini mill-ġdid tat-toroq ma jinkludix biss kisja bit-tarmak, imma wkoll il-bini tal-pedamenti, bdil jew introduzzjoni tas-servizzi, u l-bini ta’ bankini iktar aċċessibbli. Spjegat li flimkien ma’ dan, għaddej eżerċizzju ta’ immaniġġjar tat-traffiku. Il-Ministru Caruana qalet li bi Proġett Għawdex qed titwettaq wegħda oħra tal-Gvern li jindirizza toroq residenzjali u arterjali u spjegat li qed jitħejja x-xogħol għall-bini mill-ġdid ta’ toroq oħra bid-dettalji se jingħataw ‘il quddiem.

Aħbarijiet Oħra
Infrastruttura

Fl-aħħar sentejn sar b’aktar minn miljun Ewro f’xogħol ta’ tisbiħ u manutenzjoni fi 32 blokka ta’ appartamenti tal-Gvern f’Ħal Qormi. Is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali, Roderick Galdes, qal li b’dan l-investiment…

Trasport

Il-Kummissjoni Elettorali fi stqarrija qalet li b’arranġament ma’ Transport Malta, se jiġi offrut is-servizz ta’ trasport b’xejn aktar kmieni mis-soltu, is-Sibt 25 ta’ Mejju. Dan qiegħed isir biex jiġi ffaċilitat…

Elezzjoni

L-FKNK fi stqarrija ħeġġet lill-kaċċaturi u nassaba u l-familji tagħhom ma jastjenux milli jivvutaw nhar is-Sibt li ġej. Dan l-għaqda qalitu għaliex temmen li biex jissolvew il-problemi li nħolqu għad-delizzju tal-kaċċa…

Elezzjoni

Il-Kummissjoni Elettorali tfakkar illi l-votanti li għadhom ma ġabrux id-dokumenti għall-vot relatat mal-elezzjonijiet imsemmija jistgħu jiġbruhom personalment illum sal-10pm u għada mit-8am sa nofs il-lejl mill-Uffiċċju tal-Kummissjoni Elettorali. Għall-votanti rreġistrati…

Aktar