Saħħa
5,000 persuna se jiġu mistiedna biex jagħmlu eżami tal-vista

Mal-5,000 persuna ta’ bejn il-50 u t-80 sena se jiġu mistiedna mid-Dipartiment tal-Oftalmoloġija fl-Isptar Mater Dei biex isirilhom eżami tal-vista fost oħrajn biex titqajjem kuxjenza dwar il-prevenzjoni tal-mard li jista’ jikkawża nuqqas ta’ dawl. Id-Dipartiment tal-Oftalmoloġija qal li r-riżultati tat-testijiet ser jintużaw fi studju biex tingħata stampa iżjed ċara dwar il-mard tal-għajnejn f’Malta.

Il-katarretti hija l-aktar kawża li twassal għan-nuqqas fil-vista. L-Oftalmologu Francis Carbonaro, qal li fl-Isptar Mater Dei jsiru bejn 3,000 u 4,000 operazzjoni tal-katarretti. Il-konsulent tal-oftomoloġija żied jgħid li d-Dijabete u l-Glaucoma wkoll jikkawża t-telf tal-viżta.

“Glaucoma hija marda li sfortunatament ma tħoss xejn, li bl-Ingliż jgħidulha ‘Silent Blinder’, għalhekk importanti li kulħadd jiċċekkja – jiġifieri meta taqbeż l-40 sena tipprova tagħmel test tal-għajnejn. Tista’ tmur għand l-optician, il-bereġ – fil-polikliniċi għandna screening system – pereżempju jekk hemm xi ħadd fil-familja tiegħek li għandu l-glaucoma, ir-riskju li inti jkollok huwa għaxar darbiet.”

Fil-Jum Dinji għall-Vista, riċerkaturi mill-Università ta’ Malta u Oftalmologi mill-Isptar Mater Dei ħabbru li flimkien se jagħmlu studju li mistenni jagħti stampa ċara tal-mard tal-għajnejn f’Malta.

Dr David Agius spjega li mal-5,000 li għandhom bejn il-50 u t-80 sena ser jiġu mistiedna biex jagħmlu test tal-vista bħala parti minn din ir-riċerka. “Il-vista ser isseħħ l-ophthalmic outpatients wara nofsinharijiet – ser nagħmlu inċentivi żgħar biex dak li jkun jattendi fosthom vista tal-għajnejn mingħajr ħlas, li ser tinkludi test għan-nuċċali li tinklui l-OCT test, il-vista tiegħi ta’ tabib”.

Dr Agius qal li l-istudju ser jaġġorna riċerka li saret 30 sena ilu minn Dr John Cachia dwar l-aktar kawżi komuni li jaffettwaw il-vista. Dan l-istudju ser jiġi ffinanzjat mit-Trust tar-Riċerka, l-Innovazzjoni u l-Iżvilkupp, RIDT, fi ħdan l-Università ta’ Malta u l-Malta Community Chest Fund u ser jiswa €132,000.

Aħbarijiet Oħra
Settur Marittimu

Il-kumpanija Valletta Cruise Port li tmexxi t-terminal tal-passiġġieri tal-cruise-liners u faċilitajiet oħra fil-Port il-Kbir qed tieħu miżuri favur l-ambjent biex tikseb ċertifikazzjoni ta’ port ekoloġiku. Intervistat minn TVM, il-Kap Eżekuttiv…

Knisja Maltija

L-Arċisqof Charles J. Scicluna appella għar-rispett lejn id-dinjità tal-mara waqt quddiesa li fiha talab biex terġa’ tinfetaħ il-kawża għall-beatifikazzjoni ta’ Adelaide Cini, li qal l-eżempju ta’ ħajjitha u l-ħidma li…

Qorti

Il-Qorti Kostituzzjonali laqgħet ir-rikors tal-Ministri Edward Scicluna, Konrad Mizzi u Chris Cardona biex ma jixhdux f’kawża kostituzzjonali iżda fi żmien jumejn iridu jippreżentaw s-silta minn fejn ikkwotaw ir-rapport tal-inkjesta Egrant…

Budget

Il-Ministru għall-Finanzi, Edward Scicluna qal li l-Budget ippreżentat ilbieraħ u r-reazzjoni ġenerali għalih huma turija li l-Gvern hu konxju tal-isfidi, l-opportunitajiet u l-ħtiġijiet tan-nies. F’konferenza tal-aħbarijiet l-għada tal-Budget, il-Ministru Scicluna…

Aktar