Barranin
70% tan-nisa li jkollhom l-ewwel fażi ta’ kanċer tas-sider jistgħu jevitaw il-kimoterapija

Riċerka li saret mill-Albert Einstein Cancer Centre fi New York uriet li madwar 70%tan-nisa li jkollhom l-ewwel fażi ta’ kanċer tas-sider jistgħu jiġu evitati mill-agunija tal-kimoterapija. It-tobba qalu li ir-riżultati ta’ din ir-riċerka jistgħu jbiddlu l-prattika li tintuża sa llum fl-aqwa sptarijiet u kliniċi li jindirizzaw dan il-kanċer fir-Renju Unit. L-istudju wera li nisa li jkunu fil-fażi bikrija ta’ kanċer tas-sider jistgħu jiġu ikkurati biss b’operazzjoni u terapija ormonali, u mhux bil-kimoterapija.

Sal-lum il-kimoterapija tintuża wara operazzjoni biex tnaqqas ir-riskju li l-kanċer jinfirex jew li jerġa jitfaċċa. Ir-riċerka qalet li l-kimoterapija ssalva l-ħajjiet imma għandha effetti oħra bħal infertilita’, uġigħ fin-nervituri, għejja kbira u l-mara tħossha ma tiflaħx tant li tibda tneħħi. Konsulent fl-isptar magħruf internazzjonalment, Royal Marsden fl-Ingilterra, qal li din hi aħbar tajba ħafna u li se twassal għal bidla fundamentali fuq il-kura li għandha tingħata l-mara li tagħmel operazzjoni minħabba kanċer fis-sider.

Aħbarijiet Oħra
Barranin

Żagħżugħ b’kunjom Malti, Joe Xuereb ta’ 27 sena ġie arrestat wara li allegatament attakka omm u bint b’martell f’Londra, liema attakk qed ikun deskritt bħala wieħed tal-biża’. Iż-żewġ nisa ta’…

Barranin

L-attriċi u direttriċi Taljana Asia Argento kienet waħda minn dawk li akkużat lil Harvey Weinstein li abbużaha. Hija kienet waħda min-nisa prominenti li mexxiet il-moviment #MeToo. Madankollu ftit xhur wara…

Barranin

Grupp ta’ anzjani mill-Korea t’Isfel waslu fil-Korea ta’ Fuq sabiex għall-ewwel darba jiltaqgħu mal-qraba tagħhom wara li kienu nfirdu waqt il-gwerra tal-Korea bejn l-1950 u l-1953. Din il-gwerra devastanti qasmet…

Mużika

Ir-Reverendu Jesse Jackson irrakkonta wieħed mill-aħħar mumenti li għex ma’ Aretha Franklin qabel ma mietet il-Ħamis illi għadda. Waqt servizz fil-knisja fejn għexet f’Detroit, Michigan, ir-Reverendu Jackson jiftakar li kienu…

Aktar