Lokali
79% tan-nies f’Malta huma sidien ta’ djarhom

L-istħarriġ Ewropew dwar id-dħul u l-kundizzjonijiet tal-għejxien sab li f’Malta li inqas minn 11% tan-nies f’Malta joqogħdu fi propjetà mikrija waqt li kważi 79% huma sidien ta’ djarhom. Dawn jgħoddu 148,000 familja u l-maġġoranza tagħhom m’għandhomx dejn fuq darhom.

L-istħarriġ li sar fost erbat elef familja, sab li 3.4% tal-persuni f’Malta joqogħdu f’postijiet meqjusa żgħar għaliex kull persuna singula ma jkollhiex kamra għal rasha. Il-maġġoranza tagħhom huma postijiet mikrija.

L-istħarriġ sab li terz tad-djar Maltin għandhom ħamest ikmamar. Joħroġ ukoll mill-istħarriġ tal-Eurostat li kważi 74% tal-familji li huma sidien ta’ darhom li qatt ma ħadu self jew ħallsu s-self li kellhom biex xtraw ir-residenza tagħhom. Jirriżulta wkoll li hemm persentaġġ ogħla ta’ persuni mingħajr tfal li jgħixu f’postijiet mikrija.

Huma inqas minn 20% li jqisu l-ispejjeż biex ikolhom saqaf fuq rashom bħal piż kbir. L-istħarriġ li jirrelata mal-istatistika dwar il-persuni fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali sab li dawn il-persuni huma l-aktar milquta ħażin anke fil-qasam tal-housing.

B’reazzjoni, il-Ministru għall-Familja Michael Falzon fi stqarrija qal li dawn iċ-ċifri huma sinifikanti fost oħrajn għax fl-aħħar ħames snin, id-djar ġodda li huma abitabbli żdiedu b’31,600. Żied jgħid li disgħa minn kull għaxart idjar huma ta’ familji li huma sidien ta’ darhom. Innota wkoll li n-numru ta’ familji li jikru żdied b’1,700 għal ftit anqas minn 40,000. Il-Ministru Falzon żied jgħid li dawn huma riżultati verament pożittivi meta wieħed iqis it-tkabbir li seħħ fil-popolazzjoni fl-aħħar snin.

Aħbarijiet Oħra
COVID-19

S’issa hu magħruf li minn tal-anqas żewġ Maltin li jgħixu barra l-pajjiż mietu kawża tal-Coronavirus.  John Grima, artist ta’ 88 sena, miet fil-Kanada fejn emigra f’żgħożitu. It-tieni Maltija li mietet…

COVID-19

Erbat ijiem qabel il-ftuħ tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa, il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, Byron Camilleri, qal li l-Korp tal-Pulizija huwa mgħammar biżżejjed biex iħarrek lill-kaċċaturi li jinstabu li qegħdin jiksru l-liġi. Mill-banda…

Lokali

L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar tliet delitti li twettqu fl-aħħar disa’ snin, b’metodi li jixbħu ħafna lil xulxin, huma prattikament magħluqa. Il-Pulizija identifikat is-suspettati iżda dawn għadhom mhumiex f’idejn il-Pulizija għax ħarbu…

COVID-19

Il-Coronavirus ħarbtet ukoll il-ħajja ta’ komunitajiet reliġjużi. Il-Partijiet Franġiskani Kapuċċini kellhom jagħmlu ħafna bidliet ta’ malajr iżda ma abbandunawx il-pastorali mal-aktar nies vulnerabbli. Fi kliem wieħed mill-Patrijiet, Fr Hayden Williams,…

Aktar