Lokali
8 persuni jinħelsu mill-akkużi ta’ traffikar ta’ droga – il-Qorti tagħti tort lill-gvernijiet

Tmien persuni nħelsu mill-akkużi li kienu qed jittraffikaw id-droga f’każ li jmur lura 17-il sena. Il-Qorti tat it-tort lill-gvernijiet minħabba li qalet li tul is-snin irrifjutaw li jdaħħlu l-liġi tad-dritt tal-avukat matul l-interrogazzjoni. Dawn it-tmien persuni kienu ġew arrestati f’Novembru tal-2002 bħala parti minn grupp ta’ 19-il persuna li allegatament kienet tagħmel parti minn ċirku ta’ traffikar tad-droga li kien jitmexxa min-nies li kienu diġa qed iservu sentenza l-ħabs.

Fl-2001 il-pulizija kellhom informazzjoni dwar pjan li kien qed jinħema mill-ħabs bl-għajnuna ta’ nies li l-ħabsin kellhom barra, għall-importazzjoni ta’ kunsinni kbar ta’ droga. F’operazzjoni konġunta bejn il-pulizija Maltija u dik Taljana, dan il-pjan kien sfratta.

Wara li analizza l-evidenza, il-Maġistrat Francesco Depasquale kkonkluda li ma setgħetx tingħata sentenza ta’ ħabs, l-iżjed minħabba l-fatt li ħafna mill-evidenza, fosthom l-istqarrijiet li saru lill-pulizija mingħajr il-preżenza ta’ avukat, kellha tiġi dikjarata mhux valida minħabba żviluppi legali.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji (MFSA) ħatret lid-ditta tal-awdituri Ernst and Young biex tagħti pariri u tissorvelja lill-bank Satabank plc. L-avviż dwar din il-miżura ħareġ illum bl-MFSA issostni li din l-azzjoni…

Qorti

Mara ta’ 47 sena mill-Fgura fittxet għad-danni lill-Kunsill Lokali tal-Fgura talli ġarrbet diżabilità permamenti meta waqgħet hija u miexja minn fuq il-bankina fil-lokalità fejn tgħix. Il-każ imur lura 8 snin,…

Qorti

Il-Forzi Armati ta’ Malta spiċċat rid tħallas għall-karozza mikrija wara li din ġarrbet ħsarat estensivi waqt sessjoni taħriġ f’każ li jmur lura għaxar snin. L-ewwel Qorti kienet iddeċidiet favur il-Forzi…

Qorti

Il-Qorti ddikjarat li d-drittijiet ta’ raġel akkużat bi traffikar ta’ droga nkissru wara li l-każ spiċċa jkaxkar sitt snin. Fl-2012, Agius kien imressaq b’akkuża bi traffikar u pusses tal-eroina, li…

Aktar