Partit Nazzjonalista
Adrian Delia u Simon Busuttil ma jaqblux dwar ta’ min hi Egrant

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia qal li l-pożizzjoni tiegħu dwar l-inkjesta Egrant ma nbidlitx minkejja d-dikjarazzjoni tal-ekx kap Simon Busittil. Huwa qal li Dr Busuttil jista’ jemmen dak li jrid għalkemm stqarr li r-raġun għal dan hija minħabba li l-Avukat Ġenerali baqa’ jirrifjuta li jippubblika r-rapport sħiħ tal-inkjesta.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia qal li jippreferi li jemmen il-fatti. Huwa qal dan meta mistoqsi jekk jaqbilx ma’ dak li qal fil-Parlament id-deputat Nazzjonalista Simon Busuttil li baqa’ jsostni li l-kumpanija Egrant hi tal-Prim Ministru.

“Jien nippreferi nkun naf il-fatti milli nemmen. Min jista’ jgħidilna l-fatti? Għandna rapport ta’ 1,400 paġna… Jekk inkunu nafu dawk l-1400 paġna x’fihom għallinqas nafu dak. Jekk hemm bżonn isir iktar biex jiġi stabbilit ta’ min hi din il-kumpanija, allura nevitaw l-ispekulazzjoni u nkunu nafu l-verità” qal Dr Delia.

Dr Delia qal li Dr Busuttil għandu d-dritt u hu ħieles li jemmen dak li jrid. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-iktar ħaġa faċli hi li l-Avukat Ġenerali jippubblika r-rapport sħiħ tal-inkjesta minflok li l-pajjiż jgħaddi minn din l-ispekulazzjoni u l-argumenti kollha.

Aħbarijiet Oħra
Infrastruttura

Wara li tqanqlu bosta oġġezzjonijiet għall-ftehim propost dwar il-kuntratt ta’ ċens ta 99 sena mal-grupp Corinthia, jidher li sar progress fuq xi bidliet fil-kuntratt li permezz tiegħu l-Corinthia ser tkun…

Kumpaniji

Toly Products hi l-eqdem fabbrika fil-qasam industrijali ta’ Bulebel, mnejn ilha topera kważi ħamsin sena. Minn bidu modest b’erbgħin impjegat matul is-snin, il-fabbrika kompliet tikber u llum timpjega 400 ħaddiem,…

Kronaka

Żewġ persuni jinsabu bi ġrieħi ta’ natura gravi wara li faqqa’ argument bejn 7 persuni fi Triq Villabate, f’Ħaż-Żabbar. L-argument seħħ għall-ħabta tal-16:00 meta mara ta’ 26 sena residenti f’Bormla…

Aktar