Lokali
Aġenzija ġdida biex tieħu ħsieb li jitjiebu t-toroq f’seba’ snin

Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Ian Borg ressaq għat-tieni qari fil-parlament, l-abbozz ta’ liġi li se jwaqqaf l-Aġenzija Infrastructure Malta li se tara li tiġi implimentata l-wegħda elettorali ta’ investiment ta’ €700 miljun fuq medda ta’ seba’ snin biex titjieb il-kwalità u s-sigurtà tat-toroq.

F’konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru tat-Trasport u Infrastruttura Ian Borg spjega li l-Aġenzija Infrastructure Malta se tkun responsabbli għal bini, immaniġjar u manutenzjoni tat-toroq arterjali, residenzjali u rurali, kif ukoll minn infrastruttura pubblika oħra fil-Gżejjer Maltin. Qal li l-Gvern ma qagħdx jistenna t-twaqqif ta’ din l-aġenzija biex beda x-xogħol fuq numru ta’ proġetti.

“Ridna li jkollna entità ddedikata, iffukata, bl-expertise ukoll li kienet tħaddan Transport Malta fid-direttorat partikolari, pero rridu nitilgħu livell aktar ‘il fuq. Irridu ndaħħlu standards ġodda, niżguraw li x-xogħlijiet isiru fil-ħin, skont il-budget li jkun hemm ivvutati, b’kordinazzjoni mal-Kunsilli Lokali,” qal il-Ministru Borg.

Il-Ministru Borg qal li l-ewwel prijorità se tingħata lill-160 triq residenzjali li qatt ma saru. Dr Borg qal li Infrastructure Malta se tieħu wħud mir-responsabbiltajiet li kellhom Transport Malta, il-Kunsilli Lokali u l-entitajiet oħra involuti fil-manutenzjoni tat-toroq.

Il-Ministru qal li l-aġenzija se tkompli tarma ruħha b’aktar professjonisti u tekniċi u se tevalwa l-possibilità ta’ kollaborazzjoni mas-settur privat, biex takkwista aktar ħiliet u riżorsi tekniċi sabiex tilħaq il-miri tagħha. Spjega li waqt l-ippjanar tax-xoghlijiet, l-aġenzija se titkellem mal-entitajiet ohra bħall-Korporazzjoni tal-ilma u l-Enemalta biex ix-xoghol ikun organizzat u ma jsirx xoghol doppju.

Żied jgħid li mal-entitajiet li għandhom servizzi taħt il-livell tat-triq, l-aġenzija se tiddiskuti standards ġodda, biex jintużaw metodi li jnaqqsu l-bżonn li jitħaffru trinek u f’każi fejn m’hemmx alternattivi, dawn jerġgħu jinksew bl-asfalt skont standards ta’ kwalità għolja, sabiex it-triq tibqa’ fi stat tajjeb.

Aħbarijiet Oħra
Għawdex

F’Għawdex tnieda servizz ta’ emerġenza ġdid għall-pubbliku li se jopera wara l-ħinijiet tal-uffiċċju, fi tmiem il-ġimgħa kif ukoll fil-btajjel pubbliċi. Dan is-servizz, li beda fuq inizjattiva tal-fergħa Għawdxija tal-Fondazzjoni għal…

Annimali

F’dan iż-żmien tas-sena ħafna jsibu ħin biex jagħmlu atti ta’ imħabba jew solidarjetà mal-oħrajn. Artista Franċiża li tgħix Malta ddeċidiet li ttella’ wirja b’pitturi biex bil-flus li tiġbor mill-bejgħ tagħhom,…

Mużika

Il-kunċert tal-President għas-Sena l-Ġdida se jżomm mat-tradizzjoni u jsir fl-Epifanija fis-6 ta’ Jannar f’Dar il-Mediterran għall-konferenzi l-Belt. Il-kunċert b’kollaborazzjoni ma’ Festival Malta u l-Orkestra Filarmonika ta’ Malta se jsir b’risq…

Kronaka

L-awtoritajiet tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin qed jinvestigaw il-mewt ta’ priġunier Malti ta’ 26 sena li nstab mejjet. Television Malta jinsab infurmat li l-priġunier neħħa ħajtu. Fi stqarrija maħruġa mill-Faċilità Korrettiva…

Aktar