Lokali
Aġenzija ġdida biex tieħu ħsieb li jitjiebu t-toroq f’seba’ snin

Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Ian Borg ressaq għat-tieni qari fil-parlament, l-abbozz ta’ liġi li se jwaqqaf l-Aġenzija Infrastructure Malta li se tara li tiġi implimentata l-wegħda elettorali ta’ investiment ta’ €700 miljun fuq medda ta’ seba’ snin biex titjieb il-kwalità u s-sigurtà tat-toroq.

F’konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru tat-Trasport u Infrastruttura Ian Borg spjega li l-Aġenzija Infrastructure Malta se tkun responsabbli għal bini, immaniġjar u manutenzjoni tat-toroq arterjali, residenzjali u rurali, kif ukoll minn infrastruttura pubblika oħra fil-Gżejjer Maltin. Qal li l-Gvern ma qagħdx jistenna t-twaqqif ta’ din l-aġenzija biex beda x-xogħol fuq numru ta’ proġetti.

“Ridna li jkollna entità ddedikata, iffukata, bl-expertise ukoll li kienet tħaddan Transport Malta fid-direttorat partikolari, pero rridu nitilgħu livell aktar ‘il fuq. Irridu ndaħħlu standards ġodda, niżguraw li x-xogħlijiet isiru fil-ħin, skont il-budget li jkun hemm ivvutati, b’kordinazzjoni mal-Kunsilli Lokali,” qal il-Ministru Borg.

Il-Ministru Borg qal li l-ewwel prijorità se tingħata lill-160 triq residenzjali li qatt ma saru. Dr Borg qal li Infrastructure Malta se tieħu wħud mir-responsabbiltajiet li kellhom Transport Malta, il-Kunsilli Lokali u l-entitajiet oħra involuti fil-manutenzjoni tat-toroq.

Il-Ministru qal li l-aġenzija se tkompli tarma ruħha b’aktar professjonisti u tekniċi u se tevalwa l-possibilità ta’ kollaborazzjoni mas-settur privat, biex takkwista aktar ħiliet u riżorsi tekniċi sabiex tilħaq il-miri tagħha. Spjega li waqt l-ippjanar tax-xoghlijiet, l-aġenzija se titkellem mal-entitajiet ohra bħall-Korporazzjoni tal-ilma u l-Enemalta biex ix-xoghol ikun organizzat u ma jsirx xoghol doppju.

Żied jgħid li mal-entitajiet li għandhom servizzi taħt il-livell tat-triq, l-aġenzija se tiddiskuti standards ġodda, biex jintużaw metodi li jnaqqsu l-bżonn li jitħaffru trinek u f’każi fejn m’hemmx alternattivi, dawn jerġgħu jinksew bl-asfalt skont standards ta’ kwalità għolja, sabiex it-triq tibqa’ fi stat tajjeb.

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Mandy Vella li għandha 24 sena biss qed tgħix bi tbatija kbira minħabba li tbati b’Cystic Fibrosis. Hija tgħid li din qed taffettwalha l-pulmun u l-firxa, tbati bil-qtugħ ta’ nifs…

Avjazzjoni

Fl-istorja Maltija tal-avvjazzjoni, l-1969 ma kinitx l-isbaħ paġna. F’temp ta’ tliet xhur, nofs seklu ilu, seħħew żewġ disgrazzji tal-ajru b’ajruplani militari. L-istorja tagħhom hija fost kważi elf inċident tal-ajruplan li…

Lokali

Il-Fondazzjoni Blue Light, imwaqqfa mis-Surġent Simon Schembri mistennija tiftaħ l-ewwel dar tagħha biex tilqa’ fiha uffiċjali tal-forzi dixxiplinati li jweġġgħu waqt il-qadi ta’ dmirijiethom. Il-Ħadd filgħodu f’Ħal Safi saret attività…

Għawdex

Dalgħodu f’Dar Arka, Għajnsielem, saret quddiesa mmexxija mill-Isqof ta’ Għawdex, Mario Grech bħala talba ta’ radd il-ħajr lil Alla fi tmiem il-mandat tal-President Marie-Louise Coleiro Preca. Fi kliem il-President, l-Ewkaristija…

Aktar