Qorti
Akkużat b’serq minn stabbiliment li jbigħ ix-xorb fl-Imrieħel

Raġel mill-Ġorġja inżamm arrestat wara li ġie akkużat b’serq minn stabbiliment li jbigħ ix-xorb fl-Imrieħel.

Giorgi Dvalishvili ġie akkużat li seraq b’kemm jiswew tliet elef ewro fi fliexken tax-xorb.

Huwa ċaħad l-akkużi iżda ma talabx għall-ħelsien mill-arrest.