Lokali
Akkużat ibiddel fehmtu u jammetti li pprova jħanxrilha għonqha

Raġel li qed ikun mixli b’attentat ta’ qtil ta’ tfajla f’Paceville sentejn ilu jrid li jammetti l-akkużi miġjuba kontrieh għax huwa konxju li xorta se jiffaċċja l-ġudizzju t’Alla.

Meta llum kompliet il-kumpilazzjoni fil-konfront ta’ Rawad Briga Abdelsalam, Libjan ta’ 33 sena, li jgħix Ħal Tarxien, l-akkużat deher li biddel fehemtu.  Ir-raġel allegatament ipprova jħanxar għonq il-vittma meta pprova jisraq il-handbag tat-tfajla u ħabibtha fi Sqaq Lourdes, f’San Ġiljan fis-sajf tal-2016.

Huwa qal li ma kienx jaf lit-tfajla u ma riedx iweġġagħha.  Żied jgħid li kien bela’ ħafna pilloli u li bil-kemm jiftakar x’ġara dakinhar tal-każ.  Ir-raġel qal dan sakemm wasal l-avukat tiegħu, tant li l-Ispettur Saviour Baldacchino u l-Maġistrat Doreen Clarke talbuh jikkonsulta mal-avukat difensur qabel ma jipproċedu.

Wara li kkonsulta mal-avukat tiegħu, il-Qorti ġiet infurmata li l-akkużat ried jammetti l-akkużi wara li oriġinarjament ma kienx ammetta l-akkużi miġjubin kontrieh.  Il-Qorti qalet li l-ammissjoni tal-akkużat tista’ tittieħed in konsiderazzjoni iktar tard matul dan il-proċeduri.  Il-każ se jkompli f’Marzu.

Ara wkoll:

Libjan akkużat bl-attentat ta’ qtil ta’ tfajla f’San Ġiljan

Aħbarijiet Oħra
Toroq

Il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar fl-uffiċċju tal-Ombudsman ma sabx li kienx hemm amministrazzjoni ħażina mill-awtoritajiet konċernati fl-iżvilupp ta’ Triq Louis Wettinger f’Ta’ Masrija, magħrufa bħala l-bypass tal-Mellieħa. Dan joħroġ mir-rapport tal-investigazzjoni…

Għawdex

Steward Healthcare li għalqet sena fit-tmexxija tat-tliet sptarijiet pubbliċi, qed taħdem mal-kumpanija Philips Healthcare tal-Istati Uniti b’konnessjoni mal-masterplan għat-tliet sptarijiet li ser jitħabbar il-ġimgħa d-dieħla. Il-kap tal-Operazzjonijiet ta’ Stewards f’Malta,…

Parlament

L-Assitent Direttur fl-Awtorità tal-Artijiet Peter Mamo qal illi fil-każ tal-esproprjazzjoni tal-art fil-Fekruna f’San Pawl il-Baħar ma ntużatx il-proċedura li l-Gvern juża f’ċirkostnazi simili iżda sar negozjar mas-sid privat qabel sar…

Qorti

Raġel ta’ 68 sena minn Birżebbuġa, Manweli Zahra nżamm arrestat wara li ġie akkużat b’abbuż sesswali fuq mara vulnerabbli ta’ madwar 30 sena. Fil-Qorti ġie spjegat li l-mara hija persuna…

Aktar