Lokali
Akkużat ibiddel fehmtu u jammetti li pprova jħanxrilha għonqha

Raġel li qed ikun mixli b’attentat ta’ qtil ta’ tfajla f’Paceville sentejn ilu jrid li jammetti l-akkużi miġjuba kontrieh għax huwa konxju li xorta se jiffaċċja l-ġudizzju t’Alla.

Meta llum kompliet il-kumpilazzjoni fil-konfront ta’ Rawad Briga Abdelsalam, Libjan ta’ 33 sena, li jgħix Ħal Tarxien, l-akkużat deher li biddel fehemtu.  Ir-raġel allegatament ipprova jħanxar għonq il-vittma meta pprova jisraq il-handbag tat-tfajla u ħabibtha fi Sqaq Lourdes, f’San Ġiljan fis-sajf tal-2016.

Huwa qal li ma kienx jaf lit-tfajla u ma riedx iweġġagħha.  Żied jgħid li kien bela’ ħafna pilloli u li bil-kemm jiftakar x’ġara dakinhar tal-każ.  Ir-raġel qal dan sakemm wasal l-avukat tiegħu, tant li l-Ispettur Saviour Baldacchino u l-Maġistrat Doreen Clarke talbuh jikkonsulta mal-avukat difensur qabel ma jipproċedu.

Wara li kkonsulta mal-avukat tiegħu, il-Qorti ġiet infurmata li l-akkużat ried jammetti l-akkużi wara li oriġinarjament ma kienx ammetta l-akkużi miġjubin kontrieh.  Il-Qorti qalet li l-ammissjoni tal-akkużat tista’ tittieħed in konsiderazzjoni iktar tard matul dan il-proċeduri.  Il-każ se jkompli f’Marzu.

Ara wkoll:

Libjan akkużat bl-attentat ta’ qtil ta’ tfajla f’San Ġiljan

Aħbarijiet Oħra
Kunsilli Lokali

Il-kunsilli ser ikollhom pubblikazzjoni maħsuba apposta biex tgħinhom jiksbu fondi addizzjonali minn programmi tal-Unjoni Ewropea. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej u DAaron Farrugia u s-Sur Parnis. Iż-żewġ Segretarji Parlamentari,…

Kronaka

Kuntistabbli tal-Pulizija stazzjonat fl-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga llejla ngħata l-kura fl-isptar wara li sofra xi ġrieħi waqt il-qadi ta’ dmirijietu. Il-każ ħareġ fil-pubbliku permezz ta’ post fuq il-paġna ta’ facebook…

Qorti

Eks-kuntistabbli tal-Pulizija, Jean Pierre Abdilla, li qed iservi sentenza ta’ 16-il sena ħabs fuq akkużi relatati mad-droga, ingħata €5,000 bħala kumpens morali mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem minħabba l-kundizzjonijiet xejn tajbin…

Saħħa

Il-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca bdiet żjara fi sptarijiet f’Londra fejn pazjenti Maltin imorru għall-kura. B’kollox se żżur seba’ sptarijiet u tliet residenzi li fihom joqogħdu pazjenti u qrabathom….

Aktar