Lokali
Akkużat ibiddel fehmtu u jammetti li pprova jħanxrilha għonqha

Raġel li qed ikun mixli b’attentat ta’ qtil ta’ tfajla f’Paceville sentejn ilu jrid li jammetti l-akkużi miġjuba kontrieh għax huwa konxju li xorta se jiffaċċja l-ġudizzju t’Alla.

Meta llum kompliet il-kumpilazzjoni fil-konfront ta’ Rawad Briga Abdelsalam, Libjan ta’ 33 sena, li jgħix Ħal Tarxien, l-akkużat deher li biddel fehemtu.  Ir-raġel allegatament ipprova jħanxar għonq il-vittma meta pprova jisraq il-handbag tat-tfajla u ħabibtha fi Sqaq Lourdes, f’San Ġiljan fis-sajf tal-2016.

Huwa qal li ma kienx jaf lit-tfajla u ma riedx iweġġagħha.  Żied jgħid li kien bela’ ħafna pilloli u li bil-kemm jiftakar x’ġara dakinhar tal-każ.  Ir-raġel qal dan sakemm wasal l-avukat tiegħu, tant li l-Ispettur Saviour Baldacchino u l-Maġistrat Doreen Clarke talbuh jikkonsulta mal-avukat difensur qabel ma jipproċedu.

Wara li kkonsulta mal-avukat tiegħu, il-Qorti ġiet infurmata li l-akkużat ried jammetti l-akkużi wara li oriġinarjament ma kienx ammetta l-akkużi miġjubin kontrieh.  Il-Qorti qalet li l-ammissjoni tal-akkużat tista’ tittieħed in konsiderazzjoni iktar tard matul dan il-proċeduri.  Il-każ se jkompli f’Marzu.

Ara wkoll:

Libjan akkużat bl-attentat ta’ qtil ta’ tfajla f’San Ġiljan

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Festivals Malta permezz tat-Tim Organizzattiv tal-Karnival, ħabbar ir-riżultati li jidhru hawn taħt relatati mal-konkorsi kompetittivi tal-Karnival 2018. Ir-riżultati huma dawn :- KONKORS NRU 1- KARRIJIET TRIJONFALI – KATEGORIJA “A” L-Ewwel…

Lokali

Christine Grixti tgħid li l-imħabba sabitha kullimkien – mir-raġel tagħha għall-paramediċi fl-isptar u ż-żagħżugħ li qed jgħix f’qalbha. F’intervista fuq Skjetti, Christine irrakkontat kif hi kienet tbati bi problemi f’qalbha…

Lokali

Malta ngħatat premju għall-aħjar destinazzjoni għal scuba diving waqt fiera ewlenija li titratta attivitajiet sportivi marbuta mal-baħar. Il-fiera BOOT saret fl-aħħar ta’ Jannar f’Dusseldorf, il-Ġermanja. Rappreżentanti minn Taucher.net, l-ikbar sit…

Lokali

L-Air Malta ħabbret erba’ rotot ġodda, fosthom titjira diretta minn Malta lejn l-ajruport ta’ Southend f’Londra u minn Malta lejn Cagliari f’Sardenja. Il-linja nazzjonali ser topera wkoll diretti minn Cagliari…

Aktar