Lokali
Akkużat ibiddel fehmtu u jammetti li pprova jħanxrilha għonqha

Raġel li qed ikun mixli b’attentat ta’ qtil ta’ tfajla f’Paceville sentejn ilu jrid li jammetti l-akkużi miġjuba kontrieh għax huwa konxju li xorta se jiffaċċja l-ġudizzju t’Alla.

Meta llum kompliet il-kumpilazzjoni fil-konfront ta’ Rawad Briga Abdelsalam, Libjan ta’ 33 sena, li jgħix Ħal Tarxien, l-akkużat deher li biddel fehemtu.  Ir-raġel allegatament ipprova jħanxar għonq il-vittma meta pprova jisraq il-handbag tat-tfajla u ħabibtha fi Sqaq Lourdes, f’San Ġiljan fis-sajf tal-2016.

Huwa qal li ma kienx jaf lit-tfajla u ma riedx iweġġagħha.  Żied jgħid li kien bela’ ħafna pilloli u li bil-kemm jiftakar x’ġara dakinhar tal-każ.  Ir-raġel qal dan sakemm wasal l-avukat tiegħu, tant li l-Ispettur Saviour Baldacchino u l-Maġistrat Doreen Clarke talbuh jikkonsulta mal-avukat difensur qabel ma jipproċedu.

Wara li kkonsulta mal-avukat tiegħu, il-Qorti ġiet infurmata li l-akkużat ried jammetti l-akkużi wara li oriġinarjament ma kienx ammetta l-akkużi miġjubin kontrieh.  Il-Qorti qalet li l-ammissjoni tal-akkużat tista’ tittieħed in konsiderazzjoni iktar tard matul dan il-proċeduri.  Il-każ se jkompli f’Marzu.

Ara wkoll:

Libjan akkużat bl-attentat ta’ qtil ta’ tfajla f’San Ġiljan

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Luke, huwa l-ewwel Malti li laħaq l-ewwel miljun abonat (subscriber) fuq YouTube. Skont l-aħħar statistika li ħarġet f’Jannar kull minuta jitilgħu 300 filmat fuq YouTube u kuljum in-nies jaraw mal-5…

Knisja Maltija

Sorpriża għad-Dinglin mal-ħruġ tal-istatwa titulari ta’ Santa Marija. L-abbatini qattgħu l-btajjel tas-sajf jaħdmu fuq l-ewwel infjorata fuq iż-żuntier tal-Knisja Arċipritali, li minn fuqu għaddew ir-reffiegħa. Il-grupp tal-abbatini ta’ Ħad-Dingli sellem…

Ġurnali

Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-faċċati tal-ġurnali tal-lum, it-Tnejn, 20 ta’ Awwissu TIMES OF MALTA Times of Malta fir-raport ewlieni tiegħu jikkwota sorsi qrib il-Gvern li qalu li Malta qatt mhi…

Mużika

Malta ma kklassifikatx mal-ewwel sitta fil-Eurovision Young Musicians madankollu hija serqet il-qlub tal-Maltin. Bernice Sammut Attard daqqet il-pjanu f’Edinburgh nhar is-Sibt li għadda. Fil-Eurovision Young Musicians ħadu sehem 18-il pajjiż….

Aktar