Qorti
Akkużat li weġġa’ gravi lill-eks sieħba – jitlob l-għajnuna għall-vizzju tad-droga

Allister Camilleri ta’ 39 sena mill-Ħamrun ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li wieġeb mhux hati li kkaġuni ġrieħi gravi fuq l-eks sieħba tiegħu li minnha għandu tifla.

Ir-raġel fil-Qorti ammetta li għandu problema ta’ droga, tant li talab biex jingħata l-għajnuna ħalli joħroġ mill-vizzju.

Il-Qorti laqgħet it-talba tad-difiża għall-ħelsien mill-arrest minkejja li l-prosekuzzjoni oġġezzjonat.

Il-Qorti, mmexxija mill-Magistrat Monica Vella, imponiet diversi kundizzjonijiet fuq l-akkużat, fosthom garanzija personali ta’ €10,000 u anke li jrid jattendi bilfors għat-trattament li għandu bżonn għax inkella jitqies li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest.