Lokali
Aktar skrutinju u spezzjonijiet lill-kumpaniji tal-logħob fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus

Il-kumpaniji tal-logħob f’Malta inklużi l-casinos issa għandhom livell ieħor ta’ skrutinju mill-Awtorità tal-Logħob u l-FIAU biex jiżdiedu l-kontrolli ħalli dawn il-kumpaniji ma jservux għal ħasil tal-flus. Dan qed isir wara li f’Diċembru li għadda, Malta daħlet fil-liġijiet tagħha r-raba’ direttiva tal-Unjoni Ewropea kontra l-ħasil tal-flus. L-Uffiċjal tal-Infurzar fi ħdan l-Awtorità tal-Logħob Dominic Micallef stqarr ma TVM li anke f’din l-industrija jista’ jkun hemm il-periklu tal-ħasil tal-flus, tant li anke qabel daħlu dawn ir-regolamenti, l-Awtorità rtirat il-liċenja ta’ għaxar kumpaniji, l-aktar Taljani.

Il-280 kumpanija tal-logħob f’Malta ġew infurmati mill-Awtorità tal-Logħob li ser ikunu suġġetti għal livell ieħor ta’ skrutinju u spezzjonijiet mit-taqsima speċjalizzata li ser tkun qed tħares speċifikament biex tisgura li fl-operat tagħhom, dawn il-kumpaniji, bħal banek qed jieħdu l-prekawzjonijiet kollha biex jevitaw li jkunu mezz għal ħasil tal-flus.

L-Uffiċjal tal-Infurzar tal-Malta Gaming Authority Dominic Micallef qal lil TVM li dan qed isir wara ħidma li saret tul l-aħħar sentejn mal-FIAU bi tħejjija għall-implimentazzjoni ta’ dawn ir-regolamenti. Qal li l-uffiċjali tal-Awtorità ngħataw taħriġ minn esperti Maltin u Barranin biex ikunu jistgħu jagħmlu skrutinju effettiv kontra l-ħasil tal-flus. Is-sur Micallef qal li issa l-kumpaniji tal-logħob għandhom obbligi ġodda li jridu jsegwu.

Is-sur Micallef qal li l-Awtorità ser tkun qed taħdem viċin mal-FIAU fl-implimentazzjoni ta’ din id-direttiva kontra l-ħasil tal-flus. Huwa qal li sa mill-2004, il-kumpaniji tal-logħob f’Malta diġà kellhom regolamenti biex ma jservux għal ħasil tal-flus. Żied jgħid li fir-regoli l-ġodda, l-obbligi tagħhom ser jiżdiedu waqt li ser tiżdied ukoll is-supervizzjoni fuqhom mill-uffiċjali tal-infurzar tal-Awtorità tal-Logħob.

Aħbarijiet Oħra
Knisja Maltija

Iż-żmien jagħmel tiegħu u meta jkun mgħejjun minn elementi bħall-ilma u t-tniġġiż jaf ikun l-ikbar għadu għall-opri tal-arti fis-soqfa tal-knejjes tagħna. Il-Kolleggjata ta’ San Pawl fil-Belt tiffaċċja spiss il-problema tal-ilma…

Saħħa

Il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità qed taħdem biex tiġi introdotta kard speċjali għal persuni li għandhom imġiba diffiċli, biex fost oħrajn f’każi severi ta’ awtiżmu jkunu jistgħu jaqbżu l-kju u jinqdew…

Politika Lokali

Il-Kamra tad-Deputati iddiskutiet mozzjoni mressqa mill–Oppożizzjoni dwar dak li ġie żvelat fuq il-kumpanija 17 Black fuq talba li saret mill-Kap tal-Oppożizzjoni, bid-deputat Prim Ministru Chris Fearne jgħid li l-Kamra kellha tiddiskuti kull allegazzjoni li…

Aktar