Kunsilli Lokali
Albert Buttigieg elett sindku ta’ San Ġiljan

Il-PN kiseb il-maġġoranza fil-lokalità ta’ San Ġiljan.

Is-Sindku se jkun Albert Buttigieg.

F’isem il-PN telgħu wkoll Patricia Camilleri, Guido Dalli, Rita Portelli Dimech, Sean Gauci u Luke Clayton Mula. John Agius, Adrian Dominic Ellul u John Martin  Sultana telgħu f’isem il-PL.