Ippjanar u bini
Alfred Pule jirriżenja mill-bord tal-Awtorità tal-Ippjanar

Il-Ministru ghat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, Ian Borg, laqa’ r-riżenja tas-Sur Alfred Pule mill-bord tal-Awtorità tal-Ippjanar, wara li membru Parlamentari ġibed l-attenzjoni dwar kunflitt ta’ interess li s-Sur Pule’ possibilment seta’ kellu waqt deċiżjoni li ittieħdet mill-Bord tal-Ippjanar fil-jiem li għaddew.

Fi stqarrija tal-Ministeru ntqal li l-Ministru Borg tkellem mas-Sur Pule’, li infurmah dwar bejgħ ta’ art f’Ħal Lija fl-2016, ħafna qabel ma ġie appuntat fuq il-bord.

Intqal li biex titneħħa kull spekulazzjoni jew dubju, is-Sur Pule ma jibqax fuq il-Bord tal-Ippjanar, għalkemm f’kull deċiżjoni li ħa ma kienx hemm interess dirett jew indirett.