Qorti
Ammetta li seraq xi flus biex ikun jista’ jitma lil ħutu

Ġuvni ta’ 18-il sena li ismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-Qorti, ammetta akkużi ta’ serq, li wettaq reat waqt perjodu operattiv ta’ żewġ sentenzi mill-Qorti u li naqas milli jidher f’seduta tal-Qorti.

Fis-seduta ħareġ li l-akkużat għandu problemi ta’ saħħa mentali u problemi soċjali oħra. Intqal li hu seraq il-flus biex jitma lil ħutu. Il-prosekuzzjoni u d-difiża qablu li f’dan il-każ l-akkużat għandux jintbagħat il-ħabs iżda għandu jingħata l-kura.

Il-Qorti ordnat li jsir rapport soċjali qabel tagħti s-sentenza. Fil-frattemp għandu jingħata kura għal saħħtu kemm fiżika u mentali u trattament biex jiġu indirizzati l-problemi soċjali.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Kampanja ta’ ftit jiem organizzata mill-Malta Music Awards b’kollaborazzjoni tal-istazzjon tal-PBS, Magic Malta, waslet biex 250 persuna daħlu fir-reġistru tad-donaturi tal-organi biex wara mewthom l-organi tagħhom jkunu jistgħu jingħataw għal…

Ambjent

Ġew inawgurati żewġ bowsers state of the art li jitrattaw id-drenaġġ. Dan bħala parti minn proġett maġġuri tal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma, iffinanzjat minn fondi Ewropej. Dawn il-bowsers huma l-aħħar żieda mal-flotta…

Politika

Il-Kap tad-Dipartiment għall-Unjoni Ewropea fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin, Glenn Micallef, spjega li l-Kummissjoni Ewropea għamlet il-proposta tagħha dwar id-daqs tal-budget tal-Unjoni Ewropea għas-seba’ snin li ġejjin. Din il-proposta kienet…

Kultura

L-istazzjon nazzjonali se jkun qed ixandar l-iskeda sħiħa tal-Karnival ta’ din is-sena. Dawn huma l-ħinijiet tax-xandiret tal-Karnival: Is-Sibt 22 ta’ Frar  – Il-Karnival tat-Tfal mid-09:25 sa 12:00 fuq TVM2 Is-Sibt…

Aktar