Barranin
Anzjan jidħol il-Qorti biex jibdel l-età minħabba Tinder

Ġermaniż li għandu 69 sena daħal il-Qorti biex jibdel l-età tiegħu. Dan bil-għan li jkollu aktar ċans biex joħroġ ma’ xi ħadd.

Emile Ratelband ta’ 69 sena jrid jibdel id-data tat-twelid minn 11 ta’ Marzu, 1949 għal 11 ta’ Marzu 1969.

Huwa qed jargumenta li qed ngħixu f’soċjeta li tista’ tibdel ismek u s-sesswalità tiegħek iżda mhux l-età.

Il-każ mistenni jinqata’ fi żmien xahar. Madankollu l-Qorti hija xettika dwar il-każ, hekk kif m’hemm ebda mekkaniżmu legali biex persuna tibdel id-data tat-twelid.

Minkejja dan Ratelband qed jibqa’ jargumenta li qed ikun diskriminat minħabba l-età tiegħu, hekk kif din qed taffettwalu l-possibiltà li jsib impjieg u qed jonqoslu ċ-ċans fuq Tinder.

Huwa qal li ta’ 69 sena huwa limitat. Jekk ikun ta’ 49 sena ikun jista’ jixtri dar ġdida, isuq karozza differenti u jkun jista’ jsib aktar xogħlijiet.

Żied jgħid li meta jkun fuq Tinder u jgħid li għandu 69 sena jibqa’ bla tweġiba iżda jekk ikollu 49 sena bl-istess wiċċ l-istorja tkun differenti.

Qed jargumenta li skont it-tobba minkejja li għandu 69 sena tista’ tgħid li għadu ta’ 45 sena.

Jekk il-Qorti taqtagħlu xewqtu huwa lest li ma jiħux l-pensjoni.

Aħbarijiet Oħra
Barranin

Ta’ kull filgħodu Vinod Kapri, Indjan li jaħdem fix-xena tal-films minn New Delhi jiċċekkja Twitter. Biss ftit kien jaf li dik it-tfittxija fuq Twitter mhix tas-soltu u se tibdillu ħajtu….

Barranin

F’Toronto l-Kanada, erba’ persuni indarbu fi sparar li seħħ waqt ċelebrazzjoni għar-rebħa tat-tim tal-Basketball Toronto Raptors. L-attakk seħħ matul il-jum, waqt li eluf ta’ nies entużjasti għal dan it-tim tal-basketball…

Barranin

L-ex president Eġizzjan Mohammed Morsi miet fil-Qorti waqt li kienet qed tinstema x-xhieda kontrih. Morsi ħassu ħażin u miet fl-awla. Morsi, li kellu 67 sena, kien qed jattendi smigħ tas-seduta…

Barranin

Dokument ippubblikat illum mill-Vatikan ħabbar l-intenzjoni li s-sinodu jiddiskuti l-possibiltà li rġiel miżżewġa f’partijiet mill-Amerka Latina jitħallew jidħlu għas-saċerdozju. Il-materja se tittella’ quddiem is-sinodu, li se jitlaqqa’ f’Ottubru li ġej,…

Aktar