Qorti
Anzjan jinħeles mill-akkużi ta’ importazzjoni u pussess ta’ kokaina wara 17-il sena li seħħ il-każ

Antonio Gatt ta’ 69 sena minn Raħal Ġdid inħeles mill-akkużi ta’ assoċjazzjoni, importazzjoni u pussess aggravat tad-droga.  Il-każ imur lura 17-il sena meta Gatt ġie arrestat mill-Pulizija fil-parkeġġ tal-ajruport hekk kif kien għadu kif irċieva pakkett li fih instabu 2.2 kilogrammi kokaina.

Il-pakkett kien wasal Malta mill-Kanada bil-posta u kien indirizzat fuq isem li ma jeżistix f’indirizz fil-Marsa.  Il-Pulizija kellha suspett li l-pakkett kien fih xi droga u segwew il-każ li fih kien hemm implikati numru ta’ persuni li lkoll ġew arrestati biex jgħinu fl-investigazzjoni.

Il-Qorti eżaminat bir-reqqa l-provi kollha mressqa quddiemha u deherilha li l-Prosekuzzjoni ma rnexxilhiex tipprova lil hinn minn kull dubju li Antonio Gatt kien involut f’xi assoċjazzjoni, importazzjoni u pussess aggravat ta’ droga u lanqas li kien ftiehem ma’ terzi persuni biex jittraffika jew jimporta d-droga.

Qabel ma ttieħdet id-deċiżjoni, il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Neville Camilleri, qieset li minn dak li ħareġ mix-xhieda l-imputat ġie ttradut minn ħuh Laurence Gatt, li kien jiġi r-raġel t’oħtu.  Mart Antonio kienet qalet lill-Prosekuzzjoni li Laurence Gatt kien daħħal lil ħuh f’ħafna inkwiet.

Kien Laurence Gatt li laqqa’ lil ħuh ma’ ċertu Norman Bezzina li kien mar il-Kanada u akkwista d-droga u ried jara kif se jdaħħalha f’Malta.  Antonio Gatt kien xehed fil-ġuri ta’ Norman Bezzina, b’dan tal-aħħar eventwalment instab ħati.  Laurence Gatt baqa’ qatt ma ġie ġudikat peress li miet tul il-proċeduri.

Il-Qorti ordnat li d-droga in kwistjoni għandha tinqered.  Għal Antonio Gatt dehru l-avukati Joe Giglio u Jason Azzopardi.

 

 

Aħbarijiet Oħra
Kultura

Teknika partikolari u pjuttost unika waslet biex l-artist Corrado Iozia joħloq diversi kwadri li mhux biss ipaxxu l-għajn iżda anke li jibagħtu messaġġ soċjali. Il-wirja tinsab fir-Razzett tal-Markiż fil-Mosta. Corrado…

Kronaka

Raġel ta’ 58 sena sofra ġrieħi gravi wara li tard ilbieraħ kien involut f’argument fix-Xagħra, Għawdex. Il-Pulizija kienet infurmata bil-każ fi Triq it-28 t’April 1688 għall-ħabta tal-10.50pm. Il-Pulizija qalet li…

Immigrazzjoni

Il-bastiment Aquarius, li kien qed jopera fl-ibħra ċentrali tal-Mediterran biex jittrasporta u jeħles immmigranti li kienu qed jippruvaw jaqsmu illegalemnt mil-Libja lejn l-Italja, kellu r-reġistrazzjoni tiegħu revokata. Il-vapur, li huwa…

Ġurnali

Nagħtu ħarsa lejn il-faċċati tal-ġurnali llum it-Tnejn 24 ta’ Settembru 2018: L-Orizzont Aktar kumpaniji barranin lesti li jinvestu f’Malta: Hekk jisħaq il-prim ministru meta kien qed jitkellem dwar Brexit. Storja…

Aktar