Qorti
Anzjan jinħeles mill-akkużi ta’ importazzjoni u pussess ta’ kokaina wara 17-il sena li seħħ il-każ

Antonio Gatt ta’ 69 sena minn Raħal Ġdid inħeles mill-akkużi ta’ assoċjazzjoni, importazzjoni u pussess aggravat tad-droga.  Il-każ imur lura 17-il sena meta Gatt ġie arrestat mill-Pulizija fil-parkeġġ tal-ajruport hekk kif kien għadu kif irċieva pakkett li fih instabu 2.2 kilogrammi kokaina.

Il-pakkett kien wasal Malta mill-Kanada bil-posta u kien indirizzat fuq isem li ma jeżistix f’indirizz fil-Marsa.  Il-Pulizija kellha suspett li l-pakkett kien fih xi droga u segwew il-każ li fih kien hemm implikati numru ta’ persuni li lkoll ġew arrestati biex jgħinu fl-investigazzjoni.

Il-Qorti eżaminat bir-reqqa l-provi kollha mressqa quddiemha u deherilha li l-Prosekuzzjoni ma rnexxilhiex tipprova lil hinn minn kull dubju li Antonio Gatt kien involut f’xi assoċjazzjoni, importazzjoni u pussess aggravat ta’ droga u lanqas li kien ftiehem ma’ terzi persuni biex jittraffika jew jimporta d-droga.

Qabel ma ttieħdet id-deċiżjoni, il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Neville Camilleri, qieset li minn dak li ħareġ mix-xhieda l-imputat ġie ttradut minn ħuh Laurence Gatt, li kien jiġi r-raġel t’oħtu.  Mart Antonio kienet qalet lill-Prosekuzzjoni li Laurence Gatt kien daħħal lil ħuh f’ħafna inkwiet.

Kien Laurence Gatt li laqqa’ lil ħuh ma’ ċertu Norman Bezzina li kien mar il-Kanada u akkwista d-droga u ried jara kif se jdaħħalha f’Malta.  Antonio Gatt kien xehed fil-ġuri ta’ Norman Bezzina, b’dan tal-aħħar eventwalment instab ħati.  Laurence Gatt baqa’ qatt ma ġie ġudikat peress li miet tul il-proċeduri.

Il-Qorti ordnat li d-droga in kwistjoni għandha tinqered.  Għal Antonio Gatt dehru l-avukati Joe Giglio u Jason Azzopardi.

 

 

Aħbarijiet Oħra
Temp

L-uffiċċju meterjoloġiku qed ibassar riħ qawwi ħafna għal għada l-Ħadd 24 ta’ Frar. Jidher li r-riħ se jilħaq il-qawwa ta’ riefnu (forza 8-9) mal-jum ta’ għada. It-temp mistenni jkun imsaħħab…

Kronaka

Persuna ġarrbet xi ġrieħi wara li kienet involuta f’inċident fuq il-baħar fl-inħawi ta’ Fra Ben, fil-Qawra. Il-każ seħħ għall-ħabta tat-3.00 ta’ waranofsinhar. TVM infurmat li fil-ħin tal-inċident il-persuna kienet fil-baħar…

Politika

Il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Kristy Debono, qalet li l-Partit Nazzjonalista kien u se jibqa’ t-tarka tal-poplu u tal-pajjiż kollu waqt li se jsaħħaħ il-ħidma favur il-pajjiż. Fi tmiem it-tielet…

Aktar