Lokali
Appell biex tiltaqa’ mal-persuna li wasslitha l-isptar ħdejn ħuha 30 sena ilu

30 sena ilu David Wellman tilef ħajtu fl-età ta’ 17-il sena.

Lejlet Santa Marija tal-1989, Wellman tilef ħajtu f’inċident fatali f’water park f’Malta.

Fuq Facebook, oħt David, Alison Grech Wellman, qalet li dak iż-żmien l-ambulanza ma kienet tħalli lil ħadd jitla’ mal-pazjent u għalhekk David kellu jmur l-isptar waħdu.

Qalet li dakinhar kien hemm persuna li offriet li twassal lil oħtha ħdejn ħuha l-Isptar San Luqa.

Hija qalet li oħtha tixtieq ħafna li tiltaqa’ ma’ dik il-persuna li kienet wasslitha l-isptar ħdejn ħuha.

Aħbarijiet Oħra
Droga

Il-Covid-19 ġabet magħha għadd ta’ restrizzjonijiet li affettwaw is-safar u l-importazzjoni ta’ diversi prodotti, jidher iżda li mhux id-droga. Id-Direttur tal-Caritas, Anthony Gatt, qal li f’Malta ma kienx osservat xi…

Qorti

L-avukat Omar Caruana, li fl-2015 kien ikkundannat sena ħabs fuq frodi b’rabta mal-irwol tiegħu bħala eks teżorier tal-banda ta’ Lourdes f’Raħal Ġdid, inħeles mill-akkużi wara li appella mis-sentenza. Caruana, flimkien…

Aktar