Sajd
Approvat permess temporanju għall-gaġeġ tat-tonn

Il-bord tal-Awtorità tal-Ippjanar approva permess temporanju għar-rilokazzjoni ta’ gaġeġ tat-tonn li minn tnax se jiżdiedu għal 24. Il-gaġeġ li huma ta’ Azzopardi Fisheries se jinħarġu aktar ‘il barra u se jkunu 5 kilometri ‘l barra mix-xatt tal-Qawra.

Il-perit tal-applikant, Charles Buhagiar, qal li r-raġuni għaż-żieda fil-gaġeġ hi minħabba li l-kwantità ta’ hut li kellhom permess għalih kien id-doppju ta’ dak li jesgħu il-ġaġeġ li għandhom bħalissa.

Iċ-Chairman tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, Victor Axiaq, qal li l-Awtorità tagħmel sorveljanza kontinwa għaż-żjut li joħorġu mill-gaġġeġ li jinġabar mill-operatur. Il-bijologista Adrian Mallia, li tkellem f’isem l-applikant, qal li hu stmat li kull gaġġa tipproduċi mal-275 kilo ta’ żejt kuljum.

Il-bord approva l-permess li huwa validu għal ħames snin, bi planning gain ta’ €60,000 li jridu jitħallsu mill-applikant. Il-permess hu temporanju sakemm jinħareġ il-permess għal żona ta’ akwakultura fit-Tramuntana.

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

L-imxija tal-Coronavirus kompliet tinfirex f’diversi pajjiżi fl-Ewropa, waqt li l-Italja l-iktar li għandha każi fl-Ewropa tidher li dieħla f’riċessjoni minħabba c-coronavirus. L-Awtoritajiet tas-Saħħa Maltin għal darb’oħra kkonferma li s’issa m’hawn…

Qorti

L-eks Direttur Ġenerali tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji, l-MFSA, Andre Camilleri qal li l-bank Pilatus ingħata l-liċenzja qabel irtira hu mill-Awtorità fl-2014 u ma kien hemm l-ebda raġuni għaliex il-bank ma kellux…

Qorti

Il-Qorti Kostituzzjonali ordnat lill-Gvern jikkumpensa €20,000 lill-koppja Cachia minn Tas-Sliema wara li nkiser id-dritt tagħhom li jgawdu l-proprjetà b’valur potenzjali ta’ €700,000 minħabba liġijiet antiki tal-kera li minħabba fihom id-dar…

Qorti

Il-Qorti tal-Appell Kriminali kkonfermat sentenza ta’ 10 snin ħabs li ngħata raġel li nstab ħati li abbuża sesswalment minn kuġintu fuq perjodu ta’ seba’ snin minn meta kellha seba’ snin….

Aktar