Sajd
Approvat permess temporanju għall-gaġeġ tat-tonn

Il-bord tal-Awtorità tal-Ippjanar approva permess temporanju għar-rilokazzjoni ta’ gaġeġ tat-tonn li minn tnax se jiżdiedu għal 24. Il-gaġeġ li huma ta’ Azzopardi Fisheries se jinħarġu aktar ‘il barra u se jkunu 5 kilometri ‘l barra mix-xatt tal-Qawra.

Il-perit tal-applikant, Charles Buhagiar, qal li r-raġuni għaż-żieda fil-gaġeġ hi minħabba li l-kwantità ta’ hut li kellhom permess għalih kien id-doppju ta’ dak li jesgħu il-ġaġeġ li għandhom bħalissa.

Iċ-Chairman tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, Victor Axiaq, qal li l-Awtorità tagħmel sorveljanza kontinwa għaż-żjut li joħorġu mill-gaġġeġ li jinġabar mill-operatur. Il-bijologista Adrian Mallia, li tkellem f’isem l-applikant, qal li hu stmat li kull gaġġa tipproduċi mal-275 kilo ta’ żejt kuljum.

Il-bord approva l-permess li huwa validu għal ħames snin, bi planning gain ta’ €60,000 li jridu jitħallsu mill-applikant. Il-permess hu temporanju sakemm jinħareġ il-permess għal żona ta’ akwakultura fit-Tramuntana.

Aħbarijiet Oħra
Edukazzjoni

L-istudenti fl-iskejjel sekondarji tal-Gvern li għażlu suġġetti vokazzjonali, minn Settembru li ġej se jibda jkollhom il-lezzjonijiet minn klassijiet li ngħataw bixra differenti għax ġew mgħammra b’apparat li jixbah dak li…

Agrikultura

Deskritt bħala wieħed mill-ifjen żjut minn esperti u chefs magħrufa internazzjonalment, fosthom Jamie Oliver, iż-żejt taż-żebbuġa Malti għandu karatteristiċi partikulari li jiddistingwuh. Sejbiet arkeoloġiċi juru li elfejn sena ilu, ir-Rumani…

Kultura

Niċċa bi statwa devota tar-Redentur, fit-triq għal Marsaxlokk, se tiġi restawrata. Ix-xogħol se jsir mid-Direttorat tar-Restawr fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali u għandu jitlesta sal-aħħar tas-sena. Il-Perit…

Annimali

Numru ta’ kuċċiera qalu li qegħdin jikkunsidraw li jiftħu kawża fil-Qorti biex ireġġgħu lura l-avviż legali li bih ma jistgħux jaħdmu bil-karrozzin bejn is-siegħa u l-erbgħa ta’ waranofsinhar f’Lulju u…

Aktar