Festi
ARA: 22 personalità onorati bid-dekorazzjonijiet tal-istat

Tliet politiċi kienu fost tnejn u għoxrin personalità li ġew onorati bid-dekorazzjonijiet tal-istat. Magħhom ġew onorati wkoll diversi personalitajiet għas-servizzi li taw fil-karrieri distinti tagħhom. Fosthom jispikkaw il-kuntistabbli Simon Schembri, ix-xandara Ġorġ Peresso u Albert Marshall, u wara mewtu Charles Miceli għall-ħidma tiegħu favur il-fqir u l-batut.

Fl-44 anniversarju mit-twaqqif tar-Repubblika, saret iċ-ċeremonja tal-investitura, li fiha l-istat jagħti l-unuri tiegħu. L-ogħla unur din is-sena ngħata lill-ex kummissarju Ewropew Tonio Borg, li għal diversi snin serva wkoll bħala Ministru fi gvernijiet nazzjonalisti fejn kien ukoll Deputat Prim Ministru. Dr Borg huwa wkoll lettur fl-Università ta’ Malta u awtur ta’ diversi kotba.

L-ex deputat parlamentari Laburist John Dalli u t-tabib Adrian Vassallo ngħataw il-midalja tal-ordni nazzjonali tal-mertu bħala uffiċjali fl-ordni tal-mertu.

Il-baruni Emmanuele FM Emanuele di Villabianca ingħata t-titlu ta’ uffiċjal onorarju minħabba li qed jiffinanzja r-riċerka dwar il-kanċer u qed jaħdem biex Malta ssir ċentru fir-riċerka fuq il-kanċer. Onorat ukoll Michio Endo għall-impenn tiegħu biex iħajjar it-turiżmu mill-Ġappun lejn Malta.

Unur li spikka fl-investitura kienet il-midalja għall-qadi tar-Repubblika li ngħatat lill-kuntistabbli Simon Schembri, li sofra diżabbiltà f’inċident waqt il-qadi ta’ dmirijietu.

Midalja oħra għall-qadi tar-Repubblika ngħatat li Clayton Micallef, persuna b’diżabbiltà, li kien jagħmel parti mill-Forzi Armati ta’ Malta u spikka fil-ħidma biex joħloq għarfien dwar l-isfidi ta’ persuni b’diżabbiltà.

Ġie onorat wara mewtu Charles Miceli għall-hidma bla heda tiegħu favur l-emarġinati u l-batuti. Irċeviet l-unur f’isem żewġha, Pauline Miceli.

Waqt iċ-ċerimonja onorati wkoll tliet xandara nazzjonali, Albert Marshall, Josephine Mahoney u Ġorġ Peresso, li lkoll kellhom karriera twila fix-xandir fuq l-istazzjonijiet nazzjonali, minbarra l-impenn tagħhom fit-teatru. Onorat ukoll Ġanni Pace, skultur u artist.

Joan Abela ngħatat l-ordni nazzjonali tal-mertu minħabba x-xogħol attiv taghha bhala voluntiera u mexxiet il-proġett ta’ rijabilitazzjoni tal-arkivju notarili.

Unuri simili ngħataw lil Michael Bianchi li fost oħrajn kien involut f’firxa wiesgħa ta’ attivitajiet fosthom l-introduzzjoni tat-telefonija ċellulari u l-internet f’Malta.

Unur ukoll għal Paul Falzon Sant Manduca, negozjant ta’ suċċess li mexxa diversi kumpaniji matul il-karriera twila tiegħu. Ingħata wkoll ġieħ Monsinjur Joseph Farrugia li ħadem sabiex ippromwova l-kultura Għawdxija. Onorat ukoll Roderick Bovingdon, li jgħix l-Awstralja, magħruf l-aktar għall-promozzjoni tal-lingwa Maltija. Arthur Gruppetta ġie onorat għall-karriera twila tiegħu bħala għalliem tas-sekondarja u li ppubblika diversi kotba għat-tagħlim tal-Malti għat-tfal.

Onorati wkoll David Michael Schembri għas-sehem attiv tiegħu f’għadd ta’ għaqdiet volontarji, u Frank Lawrence Scicluna li darba fil-ġimgħa jippubblika gazzetta fl-Awstralja. Onorati wkoll Louis John Vella magħruf għall-promozzjoni tal-kultura Maltija f’Kalifornija, l-Istati Uniti. Bernd Schiffarth, Ġermaniż, ġie onorat għax ħadem għat-titjib tar-relazzjonijiet bejn iċ-ċittadini Maltin u Ġermaniżi.

Iċ-ċelebrazzjoni ta’ din il-festa nazzjonali bdiet b’parata mill-forzi armati fil-Belt. Il-President sellmet ukoll il-Monument ta’ Malta Repubblika fil-Marsa.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Malti ta’ 19-il sena li kien jinsab miżmum arrestat ġewwa l-Lock-up fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, ipprova jweġġa’ lilu nnifsu. Il-każ seħħ illum fis-7pm.  Intervent immedjat tal-Pulizija waqqaf din l-azzjoni u r-raġel…

Lokali

San Ġiljan sebaħ nadif pupilla wara lejl ta’ divertiment f’Jum San Patrizju. Il-ħaddiema tat-tindif xkupaw 15-il tunnellata ta’ skart f’ħames sigħat. Ma’ sbieħ it-Tnejn filgħodu, il-Pjazza ta’ Spinola u toroq tal-madwar…

Kronaka

Lejn is-snin sittin tas-seklu sbatax, il-Berġa tal-Italja kienet imżejna b’dak li jissejjaħ la scala grande, it-taraġ il-kbir. Bl-interventi strutturali li sar fil-berġa tul is-snin il-preġju tat-taraġ intilef meta fost oħrajn…

Kultura

Aktar minn 500 mudell, xogħol membri ta’ waħda mill-għaqdiet lokali tal-mudelli, qed ikunu esebiti fil-Mużew Marittimu fil-Birgu. Il-wirja se tkun miftuħa għall-aħħar ġunrata, għada, jum ta’ btala pubblika. Mijiet ta’…

Aktar