Festi
ARA: 22 personalità onorati bid-dekorazzjonijiet tal-istat

Tliet politiċi kienu fost tnejn u għoxrin personalità li ġew onorati bid-dekorazzjonijiet tal-istat. Magħhom ġew onorati wkoll diversi personalitajiet għas-servizzi li taw fil-karrieri distinti tagħhom. Fosthom jispikkaw il-kuntistabbli Simon Schembri, ix-xandara Ġorġ Peresso u Albert Marshall, u wara mewtu Charles Miceli għall-ħidma tiegħu favur il-fqir u l-batut.

Fl-44 anniversarju mit-twaqqif tar-Repubblika, saret iċ-ċeremonja tal-investitura, li fiha l-istat jagħti l-unuri tiegħu. L-ogħla unur din is-sena ngħata lill-ex kummissarju Ewropew Tonio Borg, li għal diversi snin serva wkoll bħala Ministru fi gvernijiet nazzjonalisti fejn kien ukoll Deputat Prim Ministru. Dr Borg huwa wkoll lettur fl-Università ta’ Malta u awtur ta’ diversi kotba.

L-ex deputat parlamentari Laburist John Dalli u t-tabib Adrian Vassallo ngħataw il-midalja tal-ordni nazzjonali tal-mertu bħala uffiċjali fl-ordni tal-mertu.

Il-baruni Emmanuele FM Emanuele di Villabianca ingħata t-titlu ta’ uffiċjal onorarju minħabba li qed jiffinanzja r-riċerka dwar il-kanċer u qed jaħdem biex Malta ssir ċentru fir-riċerka fuq il-kanċer. Onorat ukoll Michio Endo għall-impenn tiegħu biex iħajjar it-turiżmu mill-Ġappun lejn Malta.

Unur li spikka fl-investitura kienet il-midalja għall-qadi tar-Repubblika li ngħatat lill-kuntistabbli Simon Schembri, li sofra diżabbiltà f’inċident waqt il-qadi ta’ dmirijietu.

Midalja oħra għall-qadi tar-Repubblika ngħatat li Clayton Micallef, persuna b’diżabbiltà, li kien jagħmel parti mill-Forzi Armati ta’ Malta u spikka fil-ħidma biex joħloq għarfien dwar l-isfidi ta’ persuni b’diżabbiltà.

Ġie onorat wara mewtu Charles Miceli għall-hidma bla heda tiegħu favur l-emarġinati u l-batuti. Irċeviet l-unur f’isem żewġha, Pauline Miceli.

Waqt iċ-ċerimonja onorati wkoll tliet xandara nazzjonali, Albert Marshall, Josephine Mahoney u Ġorġ Peresso, li lkoll kellhom karriera twila fix-xandir fuq l-istazzjonijiet nazzjonali, minbarra l-impenn tagħhom fit-teatru. Onorat ukoll Ġanni Pace, skultur u artist.

Joan Abela ngħatat l-ordni nazzjonali tal-mertu minħabba x-xogħol attiv taghha bhala voluntiera u mexxiet il-proġett ta’ rijabilitazzjoni tal-arkivju notarili.

Unuri simili ngħataw lil Michael Bianchi li fost oħrajn kien involut f’firxa wiesgħa ta’ attivitajiet fosthom l-introduzzjoni tat-telefonija ċellulari u l-internet f’Malta.

Unur ukoll għal Paul Falzon Sant Manduca, negozjant ta’ suċċess li mexxa diversi kumpaniji matul il-karriera twila tiegħu. Ingħata wkoll ġieħ Monsinjur Joseph Farrugia li ħadem sabiex ippromwova l-kultura Għawdxija. Onorat ukoll Roderick Bovingdon, li jgħix l-Awstralja, magħruf l-aktar għall-promozzjoni tal-lingwa Maltija. Arthur Gruppetta ġie onorat għall-karriera twila tiegħu bħala għalliem tas-sekondarja u li ppubblika diversi kotba għat-tagħlim tal-Malti għat-tfal.

Onorati wkoll David Michael Schembri għas-sehem attiv tiegħu f’għadd ta’ għaqdiet volontarji, u Frank Lawrence Scicluna li darba fil-ġimgħa jippubblika gazzetta fl-Awstralja. Onorati wkoll Louis John Vella magħruf għall-promozzjoni tal-kultura Maltija f’Kalifornija, l-Istati Uniti. Bernd Schiffarth, Ġermaniż, ġie onorat għax ħadem għat-titjib tar-relazzjonijiet bejn iċ-ċittadini Maltin u Ġermaniżi.

Iċ-ċelebrazzjoni ta’ din il-festa nazzjonali bdiet b’parata mill-forzi armati fil-Belt. Il-President sellmet ukoll il-Monument ta’ Malta Repubblika fil-Marsa.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Inqas minn tliet xhur wara li ġie fi tmiemu s-Sinodu tal-Isqfijiet dwar iż-Żgħażagħ, eluf ta’ żgħażagħ qed jinġabru fil-Panama għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Il-Papa Franġisku jasal il-Panama għada bil-qofol taċ-ċelebrazzjonijiet jintlaħqu…

Ikel

Fl-isfond tal-kontroversja li bdiet wara s-servizz tal-aħbarijiet ta’ TVM mal-Imam Mohammad Elsadi, dwar il-qtil tal-annimali bir-ritwal Musulman, komplejna nsegwu l-kwistjoni. Mhux eskluż li l-qtil tal-annimal bis-sistema tal-halal, għalkemm mhux isir…

Trasport

Is-sidien tal-pompi tal-petrol bdew b’azzjonijiet industrijali minħabba nuqqas ta’ ftehim mal-Gvern dwar it-talba għal żidiet fil-qligħ tagħhom. L-azzjoni ewlenija hi li l-pompi mhux se joffru s-servizz mill-magni awtomatiċi wara s-sitta…

Familja

Matul is-sena li għaddiet kien hemm xejn inqas minn 1,303 koppji li żżewġu fuq cruise liner li jtajjar il-bandiera Maltija. Din l-informazzjoni ngħatat fil-Parlament mill-Prim Ministru Joseph Muscat għall-mistoqsija tad-Deputat…

Aktar