Tradizzjonijiet
Ara: Għadha żżomm it-tradizzjoni tar-rakmu u l-ganutell ħajja

Għadd ta’ filmati u ritratti li f’dawn l-aħħar ġimgħat bdew iduru fuq il-midja soċjali mal-erbat irjieħ jixhdu li bosta persuni ġaladarba jinsabu d-dar aktar mis-soltu tawha għal xi xogħol bl-idejn biex jimlew il-ħin.

Lil hinn minn din l-ispontanjetà, għadd ta’ xogħlijiet u snajja’ li jsiru bl-idejn ilhom magħna sekli sħaħ. Sa mis-seklu 16 fil-gżejjer Maltin diġà kien hawn bil-bosta snajja’ ta’ dan it-tip li partikolarment kienu jsiru bejn l-erba’ ħitan tal-kunventi u l-monasteri speċjalment dawk tal-klawsura.

Fost l-aktar xogħlijiet bl-idejn għal qalb il-Maltin, ir-rakmu u l-ganutell. Liema tradizzjoni fl-antik kienet popolari ferm hekk kif il-ganutell kien jintuża biex iżejjen il-knejjes u l-istatwi.

llum il-ġurnata, bħal għadd ta’ tradizzjonijiet oħra, it-tradizzjoni tar-rakmu u l-ganutell bdiet tmajna xi ftit jew wisq ukoll. Fost dawk li minkejja kollox għadhom iżommu din it-tradizzjoni ħajja, Filomena Zammit miż-Żurrieq.

Is-Sinjura Zammit, waqt il-programm ‘Malti Pur’ turi kif tagħmel għadd ta’ dekorazzjonijiet bil-ganutell. B’paċenzja ta’ Ġob u b’ħeffa liema bħalha tieħu l-qisien meħtieġa fuq għajnejha u jirnexxilha tfassal fjuri l-ġmiel tagħhom b’ilwien ta’ kull xorta f’kemm ili ngħidlek.

Aħbarijiet Oħra
Artiġjanat

Xtut l-arċipelagu Malti mdawra bi ġmiel ta’ baħar. Baħar, li anki jekk tħares lejh jew kemm kemm tinżel tixxarrab, jiffriskak u jagħtik is-saħħa. Lil xi wħud, iżda, il-baħar tahom u…

Kurżitajiet

Mara tqila f’Iowa, fl-Istati Uniti, marret tagħmel ultrasound għall-ewwel darba. Żewġha u binhom ċkejken baqgħu jistennewha fil-karozza, għax ma setgħux jidħlu magħha minħabba r-restrizzjonijiet marbuta mal-Covid-19. Meta l-mara ħarġet lura…

COVID-19

Il-gżejjer Maltin, tarahom fuq mappa tistħajjilhom blata minsija mid-dinja f’nofs il-Mediterran. Mur obsor li ġenna tal-art. Minkejja ċ-ċokon tagħhom, kif tirfes fuqhom tintebaħ li dawn il-gżejjer iħaddnu storja liema bħalha…

COVID-19

L-Amerka, dinj’oħra. It-toroq u l-bini ma jispiċċaw qatt. Il-post, fejn bosta jgħumu fil-ġid. Pajjiż, iżda, mifqugħ sa ruħ ommu bin-nies. Qajla jkunu jafu bik in-nies. Aktarx, li kulħadd ifendi għal…

Aktar