Ambjent
ARA: Għalfejn il-Kunsill tal-Qala oġġezzjona għal diversi żviluppi?

Is-Sindku tal-Qala Paul Buttigieg spjega għalfejn il-Kunsill Lokali oġġezzjona diversi drabi għal applikazzjonijiet ta’ żvilupp li saru f’din il-lokalità matul l-aħħar 17-il sena.

Waqt li kien qed jitkellem fuq TVAM ilbieraħ, is-Sur Buttigieg qal li l-Kunsill nefaq eluf ta’ ewro biex isiru l-istudji neċessarji biex ikun jista’ jiddefendi l-ambjent naturali tal-Qala mill-iżvilupp f’inħawi differenti f’żoni barra l-iżvilupp.

L-iktar kontroversja riċenti kienet dwar permess għal villa minflok kamra li attwalment qiegħda fi stat dilapidat. Wara pressjoni li saret mill-Kunsill u minn għaqdiet ambjentali, il-kuntrattur innifsu rtira d-deċiżjoni li jagħmel l-iżvilupp minkejja li ħariġlu l-permess. Is-Sindku sostna li dan mhux biżżejjed, u li l-Kunsill se jkun qed jappella biex il-permess jiġi rtirat.

Is-Sur Buttigieg żied li l-Awtorità tal-Ippjanar ma timxix ma’ kulħadd bl-istess kejl, u semma każ ieħor ta’ persuna differenti fil-Qala li qed tiġi mġiegħla tħott binja ta’ gallinari f’20 tomna raba’.