Stejjer Umani
Ara: Għeleb l-anoressija u waqqaf paġna biex jgħin ‘il ħaddieħor

Madwar elfejn ċittadin Malti jbati mill-anoressija jew il-bulimja. Liema kundizzjonijiet, ħafna drabi, nassoċjawhom mat-tfajliet.

Madanakollu, jidher li dan mhux il-każ, hekk kif hawn anki għadd ta’ ġuvintur li għaddew jew li għadhom qed jissieltu ma’ xi eating disorder ta’ dan it-tip.

Waqt ‘TVAM’, id-Direttur ta’ Dar Kenn għal Saħħtek, Darleen Zerafa, qalet li ġuvni minn kull disgħa għadda mill-anoressija jew il-bulimja, fosthom Malcolm Portelli.

Mistieden f”TVAM’ ukoll, is-Sur Portelli qal li huwa stess kien anoressiku meta kien fi fjur żgħożitu. Spjega, li meta kien iħares fil-mera, bit-tama li jara jekk fiżikament qelibx għall-aħjar, kien jarah jibqa’ l-istess jew saħansitra eħxen milli fil-fatt kien.

U, illum, bil-għan li jkun ta’ faraġ għal min hu għaddej mill-istess tip ta’ eating disorder li għadda minnha hu, Malcolm Portelli waqqaf il-paġna ‘Eating Disorders Support Malta’.

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Tlett sorijiet li lkoll għandhom tmenin sena kienu emozzjonati ferm, speċjalment Swor Gesuina Mangion li se jispiċċaw mid-Dar tal-Providenza minħabba l-età wara servizz ta’ aktar minn 50 sena. Is-sorijiet ta’…

Festi

Id-dilettanti tal-festi ma qatgħux qalbhom mill-isfidi li qed toffrielna l-2020 u minkejja li għall-bidu deher li kien se jkollna sajf mneżża’ mill-brijju u l-ixxalar fit-toroq u l-pjazez madwar Malta u…

Internet

Minn Marzu ‘l hawn, ir-rutina ta’ bosta minna sfat milquta bħal leħħa ta’ berqa. Mil-lejl għan-nhar, fost l-oħrajn, bosta Maltin u Għawdxin spiċċaw jaħdmu mid-dar kif setgħu. Minkejja l-fatt li…

Ambjent

F’dawn l-aħħar jiem żewġt ifkieren tal-baħar telgħu jbidu fir-ramel fuq xtajta Maltin u Għawdxin. Fekruna minnhom, telgħet tbid fil-Bajja tal-Mixquqa. Liema bajja, in-nies tafha aħjar bħalha Golden Bay. Il-fekruna, xogħolha…

Aktar