Kultura
ARA: Ħal Kirkop imżejjen b’oġġetti riċiklati

Kuxjenza ambjentali qed dejjem titqawwa. Xhieda ta’ dan hi l-inizjattiva li ħadu numru ta’ għaqdiet u l-Kunsill Lokali ta’ Ħal Kirkop li din is-sena ddeċieda li jlibes il-libsa festiva lir-raħal b’tiżjin magħmul minn affarijiet riċiklati.

Charles Buttigieg ħareġ bl-idea li jagħmel ballun kbir bhal parti mit-tizjin. Huwa qal ma’ Television Malta li n-namra għal arti riċiklata bdiet erba’ snin ilu meta beda’ jagħmel xi affarijiet tad-dar. Żied jgħid li s-sena l-oħra kompla jirfina u saħansitra kiser ir-rekord nazzjonali fid-daqs tal-ballun tal-Milied, rekord li din is-sena reġa’ kiser.

“Il-proċess jibda billi niġbru toilet rolls nqattawhom nagħmlulhom il-kolla u nwaħħluhom. Imbagħad isir il-qafas li ma jsirx minni jsir minn persuni fis-soċjetà San Leonardo u nibdew bil-qafas u nibnu bil-mod. Ix-xogħol ma sarx kollu waħda sar mis-soċjetà, u bħala kartun u glitters għamilnih jiena u Josef Borg.”

Is-Sur Buttigieg qal li dan huwa xogħol li jagħtih sodisfazzjon enormi għaliex jagħti valur mill-ġdid lil oġġetti mormija.

Is-Sindku ta’ Ħal Kirkop Terence Agius qal ma’ TVM li bħala Kunsill għoġbithom l-idea li tagħqad flimkien iż-żmien festiv ma’ inizjattiva ambjentali.

“Ħal Kirkop joffri dan it-talent ukoll u llum nistgħu ngħidu li ħriġna bl-isem ta’ ‘Gigantic’ attività ta’ Christmas Market b’affarijiet riċiklati.”

Is-suq tal-Milied Ħal Kirkop se jkun miftuħ illum sal-għaxra ta’ filgħaxija u għada bejn l-għaxra ta’ filgħodu u t-tmienja ta’ filgħaxija.

Aħbarijiet Oħra
COVID-19

Il-mediċina u l-ikel huma fost l-aktar prodotti essenzjali li mingħajrhom Malta ma tgħaddix fi żmien ta’ pandemija. Tliet xufiera Maltin li jaħdmu ma’ kumpanija lokali tal-loġistika rifsu Malta għall-ewwel darba…

Lokali

Fil-fehma tad-Dekan tal-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà, il-Professur Andrew Azzopardi, il-ġlieda kontra d-droga u l-kultura tal-flus huma kruċjali biex iż-żgħażagħ ma jaqbdux it-triq tal-kriminalità li studju juru li jekk jidħlu fiha minn…

Kronaka

Il-pulizija qed tfittex raġel li wara nofsinhar daħal jisraq minn dar ta’ anzjana f’San Ġiljan. Il-pulizija qalet li ġiet informata bis-serqa minn residenza fi Triq Ċensu Tabone li tinsab fiż-żona…

Infrastruttura

Dik li kienet il-Biċċerija l-Antika lejn in-naħa t’isfel tal-Belt, mix-xahar id-dieħel se tkun il-Valletta Design Cluster – proġett li ser ikun wirt ieħor li jibqa’ minn fost kullana ta’ inizjattivi…

Aktar