Knisja Maltija
ARA: Iċ-ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm fil-parroċċa tas-Siġġiewi

Il-Knisja Kattolika tat bidu għall-Ġimgħa Mqaddsa bit-tifkira tad-daħla solenni ta’ Ġesu’ f’Ġerusalemm, fejn in-nies kienu pproklamawh bħala sultan . . . u mbagħad ftit wara ngħaqdu biex jikkundannawh. Fiċ-ċelebrazzjoni prinċipali, fil-parroċċi kollha, isir it-tberik tal-palm u ż-żebbuġ.

TVM segwa ċ-ċelebrazzjoni fil-parroċċa tas-Siġġiewi fejn issir ukoll rappreżentazzjoni tal-ġrajja.

Il-Ħadd filgħodu, il-parroċċa tas-Siġġiewi laqqgħet lill-parruċċani fosthom it-tfal, akkumpanjati mill-ġenituri u l-katekisti, quddiem il-kappella ta’ San Ġwann li tinsab fil-pjazza tal-lokalità.

L-Arċipriet, Dun Josef Mifsud mexxa r-rit tat-tberik tal-palm u ż-żebbuġ.

”Il-Vaneġlu jgħid li n-nies ferħu b’Ġesù bil-kliem Osanna lil Bin David. Laqugħ bil-friegħi tal-Palm u ż-Żebbuġ u hu s-simboliżmu ta’ dak li permezz tiegħu nifirħu u nilqgħu l-preżenza ta’ Ġesù fostna u magħna.”

Wara nqrat silta mill-Evanġelju skond San Luqa li tirrakkonta d-daħla ta’ Ġesu f’Ġerusalemm riekeb felu, waqt li n-nies firxulu fit-triq l-imnatar u laqgħugħ b’għajjat ta’ ferħ.

“Imbierek is-sultan li ġej f’isem il-Mulej, sliem fis-sema u glorja fil-għoli tas-smewwiet.”

Minn hawnhekk, telqet purċissjoni lejn il-Knisja Parrokkjali, bit-tfal segwew tifel riekeb ħmara u bil-friegħi taż-żebbuġ imbierka f’idejhom.

Fil-Knisja, issuktat il-quddiesa. L-evanġelju llum kien ir-rakkont tal-passjoni, magħruf bħala l-Passju.

”Din iċ-ċelebrazzjoni tfakkar il-bidu tal-għeżeż ġimgħa għalina l-insara. Diversi drabi fil-Vanġelu ta’ San Ġwann insibu li l-Lhud riedu jarrestaw lil Ġesù imma s-siegħa tiegħu kienet għadha ma waslitx. Illum ħa nibdew iċ-ċelebrazzjoni ta’ din is-siegħa. Issa waslet is-siegħa.”

Bosta għadhom bid-drawwa li jżommu fergħa taż-żebbuġ imbierka bħal-lum, f’post prominenti fid-dar jew fil-post tax-xogħol, għall-kumplament tas-sena.

 

 

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Mumenti ta’ ġabra spikkaw fiċ-Ċimiterju Militari f’Tal-Pietà waqt it-tifkira għall-eluf ta’ suldati Awstraljani u minn New Zealand li tilfu ħajjiethom biex jiddefendu l-ħelsien fil-battalja ta’ Gallipoli fl-Ewwel Gwerra Dinjija li…

Lokali

Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Psikoloġija, għall-ewwel darba d-dipartiment tal-psikoloġija fi ħdan il-Ministeru tas-Saħħa fakkar il-Jum Dinji tal-Psikoloġija biex jikber l-għarfien dwar is-servizzi li qed joffri lill-komunità. Is-sena li għaddiet, iżjed minn…

Lokali

Mas-6,000 ħaddiem se jingħataw kumpens għall-anomaliji u inġustizzji li sofrew matul iż-żmien. Il-Ministri Edward Scicluna u Michael Falzon qalu li dawn il-ħaddiema ser jingħataw bejniethom €11-il miljun fi skema li…

Lokali

Il-familji residenti fil-bini li ġġarraf il-lejl li għadda fi Gwardamanġa u l-ġirien tagħhom jinsabu ttrawmattizzati, li minħabba dak li ġara spiċċaw b’ta’ fuqhom senduqhom. Huma esprimew rabja kbira għaliex qalu…

Aktar