Lokali
ARA: Il-mument li Maltin inqabdu fi protesta vjolenti f’Hong Kong

Żewġ Maltin li qegħdin fuq btala f’Hong Kong spiċċaw maqbuda fl-irvellijiet li għaddejjin bla heda f’dan il-pajjiż. Lawrence Attard tkellem ma’ TVM, eżatt wara li rnexxielu jaħrab minn protesta vjolenti li fiha ntefa’ l-gass tad-dmugħ mill-pulizija.

Lawrence Attard u James Agius, li jinsabu għal btala f’Hong Kong, illum inqabdu f’nofs id-dimostrazzjonijiet vjolenti li għadhom ibaqbqu. Minkejja li ż-żewġ Maltin ilhom hemm tlett ijiem li matulhom raw dimostrazzjonijiet fuq skala żgħira, qalu li llum kienet l-agħar ġurnata.

“Ħafna bricks li jaqilgħu jitfgħuhom f’nofs ta’ triq biex il-pulizija ma jiġux għalihom… rajnihom ikissru phone boxes u signposts,” fisser is-Sur Attard.

F’filmat li ġibed is-Sur Attard, id-dimostranti f’Nathan Road jidhru resqin lejn il-Pulizija b’mod organizzat. Wieħed mid-dimostranti jidher iwaddab oġġett lejn in-naħa tal-Pulizija, u f’dan il-waqt il-Pulizija tispara l-gass tad-dmugħ.

Kulħadd telaq jiġri jipprova jaħrab mill-gass, iżda Lawrence kien fost dawk li ma rnexxilhomx jevitawh għal kollox. “Nista’ ngħidlek li sidri u għajnejja, anqas nista’ ngħid kif ħassejthom, uġigħ kbir li qatt ma ħassejt bħalu.”

Wara dawn il-protesti f’din iż-żona nqala’ kaos kbir li baqa’ għaddej matul il-lejl. Bil-ħsejjes tas-sireni u l-ħornijiet fl-isfond, is-Sur Attard qalilna hekk: “Għidli kif tista’ torqod – sireni, ħornijiet, ħadd ma jista’ jgħaddi minn imkien.”

Is-Sur Attard kompla jgħid li l-protesti mhumiex qegħdin mifruxa ma kullimkien, u fil-fatt fil-jiem li ġejjin beħsiebhom ikomplu jżuru postijiet varji. Xorta iżda ma jafux ma xiex jistgħu jiltaqgħu, tant li għada anki l-iskejjel se jibqgħu magħluqa.

“Inkunu qegħdin mexjin, tara daqs għaxra, tnax-il vann u trakkijiet tal-Pulizija jkunu sejrin ma nafx fejn wara xulxin, u l-ħin kollu tisma’ l-ħsejjes tas-sireni, u l-gass tad-dmugħ tista’ tgħid minn kull triq li tkun miexi xxommu,” qal is-Sur Attard.

Il-protesti f’Hong Kong bdew f’Ġunju li għadda b’rabta ma’ liġi ġdida li tippermetti residenti ta’ Hong Kong suspettati b’reat biex jiġu estraditi lejn iċ-Ċina.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-lunetta ta’ San Franġisk li hija parti mill-fortikazzjonijiet tal-Furjana li jħarsu lejn il-Port il-Kbir treġġgħet lura għall-istat oriġinali tagħha wara xogħol estensiv mid-direttorat tar-restawr fi ħdan il-ministeru tal-ġustizzja. Il-fortifikazzjonijiet jagħmlu…

Lokali

Lejlet laqgħa tal-Kunsill Ewropew fi Brussell, l-Għaqda Repubblika f’ittra lill-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel, talbietu biex ma jħallix lill-Prim Ministru Joseph Muscat jattendi dan is-summit. Qalet li s-sehem tiegħu fil-Kunsill…

Lokali

L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) ħarġet Ordni ta’ Konservazzjoni u Avviż ta’ Protezzjoni fil-Mensija, limiti ta’ San Ġwann li tinkludi s-sit ta’ applikazzjoni għall-iżvilupp propost bin-numru PA / 04214/19.  Din…

Aktar