Lokali
ARA: Il-PM jwieġeb lill-ġurnalisti dwar 17 Black u l-liġi tal-IVF

Fi tmiem l-inawgurazzjoni għall-faċilità l-ġdida ġewwa l-kumpanija De La Rue, il-Prim Ministru Joseph Muscat ġie mistoqsi għall-diversi drabi mill-ġurnalisti dwar il-ġrajjiet kurrenti fil-pajjiż.

Dwar il-kwistjoni ta’ Jason Micallef u l-kummenti li għamel fuq Daphne Caruana Galizia, il-PM ġie mistoqsi jekk hux se jitlob ir-riżenja tiegħu.  Il-PM qal li ma jaqbilx mal-konklużjonijiet u jemmen li t-ton irid jikkalma u jiżdied ir-rispett filwaqt li tinżamm il-libertà tal-espressjoni.

Mistoqsi dwar l-istqarrija li ħareġ iċ-Chief of Staff Keith Schembri li l-kumpanija sigrieta 17 Balck ġiet maħluqa għall-finijiet tan-negozju tiegħu, il-PM qal li fid-diskussjonijiet kollha li qed isiru, ladarba hemm investigazzjoni mitluba kemm minnu stess u mill-PN, ikun irresponsabbli jippreġudika b’xi statement u għalhekk iħalli f’idejn il-preġudikatura biex tagħmel xogħolha. Huwa qal li trid tintrefa’ responsabbiltà minn kulħadd anke jekk xi statements tal-PN jinsabu qarrieqa.

Meta mistoqsi jekk l-allegazzjonijiet dwar il-Panama Papers fil-konfront tiegħu u ta’ martu hux se jibqgħu jippersegwitawh matul din il-leġiżlazzjoni, huwa qal li jibqa’ jħares ‘il quddiem li dak li ntqal fil-konfront tiegħu u ta’ martu hija gidba faħxija l-għaliex s’issa ma nstabet l-ebda evidenza jew nofs prova kontrihom . Huwa qal li jibqa’ jħares ‘il quddiem biex dan il-fatt ikun magħruf ma’ kulħadd.

Mistoqsi jekk Nexia BT żelqitx fin-niexef jew jekk il-Ministru Konrad Mizzi u ċ-Chief of Staff Keith Schembri gidbux rigward il-kumpaniji Macbridge u 17 Black li qalu li nħolqu għall-finijiet tagħhom ta’ ‘family planning’ u n-negozju rispettivament, il-PM qal li importanti għalih il-fatt jibqa’ li dwaru u dwar familtu jiġu ċċarati l-fatti. Huwa reġa’ tenna li jkun qed jippreġudika l-investigazzjonijiet kollha jekk hu jikkummenta f’dan l-istadju.

Dwar mistoqsija fit-tibdil tal-liġi tal-embrijuni fejn, il-ġurnalist qal lill-PM li l-manifest elettorali qarraq bin-nies għaliex qatt ma semma’ xejn dwar l-iffriżar tal-embrijuni, il-PM qal li kien hemm miktub ċar u tond li l-liġi tal-IVF se tiġi mmodernizzata. Huwa qal li din tfisser li l-prinċipju eżistenti tal-2012 dwar l-iffriżar tagħti aktar fakultà biex l-ispeċjalisti jużawh. Huwa tenna jgħid li l-Gvern qed jaħdem biex il-liġi Maltija tiġi streamlined mal-liġi internazzjonali.

 

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-kumpanija MaltaPost, qed isarraf fil-prattika il-kuncett tal-inklużjoni u mxiet pass ‘il quddiem minn dak stipulat fil-liġi. Numru ta’ ħaddiema b’diżabiltà ġew impjegati mill-MaltaPost għaċ-ċentru tagħha fix-Xewkija filwaqt li Jobs Plus…

Lokali

Il-fondi Ewropej għall-wireless internet b’xejn huma l-aktar popolari f’seba’ pajjiżi fosthom f’Malta. Is-seba’ pajjiżi huma l-Belġju, il-Bulgarija, il-Kroazja, l-Italja, Malta is-Slovenja u r-Rumanija. L-iskema msejħa WiFi4EU attirat l-interess ta’ madwar…

Lokali

Il-Prim Ministru u Mexxej Laburista Joseph Muscat qal li japprezza l-konkorrenza kbira għall-mixja ta’ solidarjetà mal-Korp tal-Pulizija, u rrimarka li l-Korp tal-Pulizija u l-istituzzjonjiet iridu jiġu rrispettati dejjem u f’kull…

Aktar