Tradizzjonijiet
Ara: Ilha 53 sena toħorġu f’Jum San Valentinu

Kollox pariġġ, minn rashom sa saqajhom. Ġkieket skuri, ħwejjeġ ta’ lewn ħamrani, kikkra te għall-frisk, u hi bi fjura f’idha. Qalb il-ħwienet tal-kafè biswit il-Knisja ta’ Kristu Re ta’ Raħal Ġdid, tkellimna ma’ Bernadette u Francis, li ilhom jafu lil xulxin tlieta u ħamsin sena, u ilhom sebgħa u erbgħin sena miżżewġin.

Meta Francis kellu sbatax-il sena, ħu Bernadette, li kien jattendi l-iskola ma’ Francis, laqqagħhom. U, aktarx bla ma ried, welled koppja ġdida.

Liema koppja, iltaqgħet għall-ewwel darba proprju fi ħdan il-pjazza ta’ Raħal Ġdid. U, minn dakinhar ‘l hawn faqqgħet imħabba bejnhom liema bħalha, u li llum għadha b’saħħitha ġmielu.

Fost l-oħrajn, Bernadette u Francis spjegaw li meta kienu żgħar kienu jibagħtu l-ittri lil xulxin. F’dan l-isfond, Francis ħarġilna kaxxa ċkejkna miżgħuda ittri li huma tant għal qalb il-koppja, fosthom waħda li tmur lura għall-1968.

U, illum, f’Jum San Valentinu, l-imħabba bejn din il-koppja ma naqsitx, hekk kif Bernadette stqarret li Francis, dalgħodu, ġabilha bukkett fjuri daqshiex.

U, illejla, min se joħroġ lil min? Bernadette qaltilna li fi fjur żgħożithom it-tradizzjoni kienet li f’Jum San Valentinu t-tfajliet kienu joħorġu lill-ġuvintur, u kienu jħallsu kollox huma.

F’dan l-isfond, Francis qalilna li għandu seba’ mitt sena biex ikun jaf x’ħarġa jmissu llejla.

Aħbarijiet Oħra
Ambjent

L-għawwiema din is-sena wisq probabbli li qed jirnexxielhom jiskansaw xi tniggiża minn xi brama. Dan minħabba li l-klima sħuna ta’ din is-sena wasslet biex il-qatgħet ta’ bram jidħol qabel beda…

Sport

Fl-aħħar sena u nofs li ilu miftuħ l-iskatepark ta’ Birżebbuġa, l-isport tal-BMX ħa spinta fost iż-żgħażagħ tal-lokal u dawk tal-madwar. Anki jekk l-iskatepark kien kemm-il darba sors ta’ kontroversja minħabba…

Internet

Mal-medda tas-snin il-qasam diġitali għamel passi ta’ ġgant. Bla dubju, biddel bil-bosta l-mod ta’ kif ilkoll ngħixu. Fost l-oħrajn, dak li jkun sar juża l-mezzi soċjali kif ukoll l-internet biex…

Aktar