Stejjer Umani
Ara: “Ir-raġel tiegħi trux, għami u mutu imma b’imħabba kbira”

Għandu tmenin sena, u nieqes mit-tlett sensi tas-smigħ, tal-vista u tal-kliem. Il-martu żżewġitu ‘l fuq minn ħamsin sena ilu, minkejja li kien diġà kien trux u mutu, u flimkien għandhom sitt itfal, u 32 neputi. Minkejja l-isfidi tad-diżabilità, l-imħabba u d-dedikazzjoni bejn din il-koppja hija bla tarf.

Fid-dar tal-koppja Agnes u Eddie jirrenja s-skiet għax Eddie li huwa trux, mutu u għami, jagħmel biss ftit ħsejjes u mossi bl-idejn biex jikkomunika ma’ martu u qraba oħra. Agnes qaltilna li lil Eddie żżewġitu kontra l-parir tal-familjari tagħha imma tgħid li ħabbitu kif kien.

Agnes Bristow qalet “ħadt grazzja miegħu u bqajt sa ma żżewiġtu. Alla tana risposta kbira, għax mhux talli wliedi orrajt, talli waħda isbaħ mill-oħra.”

Agnes u Eddie għandhom sitt itfal, u 32 neputijiet u bużnanniet ta’ sitt itfal. Tgħid li Eddie dejjem ħadem u ġab il-flus għall-familja minkejja l-kundizzjonijiet tiegħu. Tliet snin ilu, Eddie tilef għalkollox id-dawl iżda xorta b’sensi oħrajn jagħraf lit-tfal u n-neputijiet u jifraħ ħafna meta jgħannquh.

Eddie ma jaqtax qalbu u jaħdem ħafna xogħol bl-idejn, fosthom slaleb bid-dwal, stilel u kull ma jiġi għal idejh. Agnes tistqarr li bejnha u żewġha hemm imħabba sinċiera u mingħajru ma tgħix.

Agnes Bristow qalet “ġieli nkun ma niflaħx u jgħidli oqgħod fis-sodda, jipprova jagħmel l-ikel jew itellgħali biċċa ħobż, għandu qalbu tad-deheb”.

B’tgħanniqa u bewsa li jiswew aktar mill-kliem, il-koppja Agnes u Eddie jagħtu eżempju ta’ x’inhi l-imħabba bla kundizzjoni li timla’ l-qalb u tagħti paċi kbira.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Ir-reklużjoni ta’ priġunieri fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin għadha meħtieġa? Fl-opinjoni tad-Dekan tal-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà fl-Università ta’ Malta, il-Professur Andrew Azzopardi, ir-reklużjoni għandha titneħħa għal kollox. Iżda f’għajnejn l-opinjonista Malcolm Seychell,…

Saħħa

Il-mediċina tradizzjonali Ċiniża bdiet eluf ta’ snin ilu, iżda għadha mfittxija sal-lum il-ġurnata, inkluż f’Malta. Eluf ta’ Maltin fl-aħħar snin fittxew it-trattamenti tradizzjonali Ċiniżi fiċ-ċentru mediku Ċiniż. Bl-iffirmar ta’ protokol…

Kronaka

Ir-residenti tal-blokk appartamenti f’Ħal Qormi, fejn seħħ in-nar dalgħodu, ingħataw is-serħan tal-moħħ li jistgħu jibqgħu jgħixu f’darhom. Is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Roderick Galdes ikkonferma li wara li l-Awtorità tad-Djar ħadet…

Qorti

Wieħed minn persuni arrestati waqt party fir-Rabat fil-lejl ta’ Santa Marija l-ġimgħa l-oħra, baqa’ miżmum arrestat wara li ġie akkużat li kellu 66 qartas b’sustanza bajda allegatament droga. L-Ingliż, Ralph…

Aktar