Agrikultura
ARA: Is-swieq tal-bdiewa f’Ta’ Qali u l-Birgu għadhom imfittxija

Il-bdiewa bdew ibigħu l-prodotti tagħhom minn Ta’ Qali fl-2010. Illum f’dan is-suq hemm mal-erbgħin posta li minnhom jinbiegħu mhux biss ħaxix u frott, iżda wkoll prodotti lokali mit-tiġieġ sal-inbid u mill-ħut sal-laħam tal-majjal.

Bi kważi disa’ snin mindu bdew ibigħu l-prodotti tagħhom mis-suq tal-bdiewa f’Ta’ Qali, il-bdiewa li jarmaw fih saru jafu aħjar il-gosti tal-konsumaturi u jipproduċu l-aktar dak li jridu jbigħu direttament lill-konsumaturi.

“Aħna drajna issa li nkabbru skont kemm nikkunsmaw ġo dan is-suq u kemm jista’ jkun fuq il-mejda jkolli display ta’ ħafna affarijiet għax vera, mhux se nieħdu għal xulxin jekk inti tiġi tixtri karrotti minn għandi u tmur tieħu l-qarabagħli m’għand xi ħadd ieħor, imma mbagħad hawn ħafna li jkunu jridu jixtru mingħand l-istess bidwi,” spjegat Anna Zahra, bidwija u kordinatur tal-bdiewa.

Anna Zahra, minbarra li taqla’ l-għajxien tagħha u tal-familja tagħha mir-raba’, tikkordina l-erbgħin bidwi li jarmaw f’dan is-suq, li minbarra s-Sibt jarma wkoll kull nhar ta’ Tlieta.

“Nhar ta’ Sibt qisu n-nies titla’ aktar bi ħġara, għandek iktar nies u ta’ min jgħid li s-Sibt għandek il-part time farmers jiġu wkoll għax ta’ min jgħid li nhar ta’ Tlieta nkunu inqas bdiewa għax il-part timers, sintendi, la jkunu jaħdmu ma jiġux it-Tlieta, u jiġu s-Sibt biss.”

F’ Ta’ Qali ma jinbigħux biss frott u ħaxix imma wkoll prodotti oħra bħal majjal, tiġieġ u bajd, fniek, ħut, inbid, ħobż u ġbejniet. Il-kriterju ewlieni hu li l-prodott għall-bejgħ ikun lokali u frisk, maqtugħ f’inqas minn 24 siegħa. U din hija waħda mir-raġunijiet ewlenin għal xiex ħafna jagħżlu li jixtru direttament minn idejn il-bidwi. Hemm iżda fehmiet differenti dwar il-prezzijiet.

Fil-Birgu jarma suq ieħor tal-bdiewa, li hu iżgħar fid-daqs imma daqstant ieħor imfittex mill-konsumaturi tal-inħawi. Televison Malta żar dan is-suq għall-ħabta tal-għaxra u nofs ta’ filgħodu, meta l-bdiewa kienu prattikament biegħu l-prodotti kollha tagħhom. F’dan is-suq, li nfetaħ kważi sitt snin ilu, jarmaw mat-tmien bdiewa-bejjiegħa li qalu li l-bejgħ hawnhekk ikun fl-aqwa tiegħu mas-sebħ – għall-ħabta tas-sebgħa ta’ filgħodu.

Aħbarijiet Oħra
Statistika

Riċerka li saret fost persuni b’diżabilità inkluż tfal bl-awtiżmu u persuni bi sfidi mentali, ħareġ li dawn iħossu li m’għandhomx biżżejjed aċċess għal ċertu servizzi. Ir-riċerka li saret mill-Fondazzjoni Inspire…

Kronaka

Tfajla ta’ 19-il sena mid-Danimarka spiċċat misruqa lbieraħ fil-23:30, fil-Gżira. Is-serqa seħħet fi Triq ir-Rebħa, fil-Gżira meta raġel allegatament heddidha b’oġġett jaqta u bil-ponta waqt li kienet qed tpejjep barra…

Kronaka

Matul il-lejl żewġ karozzi ħadu n-nar f’żewġ lokalitajiet differenti. Għall-ħabta tas-siegħa ta’ dalgħodu, il-pulizija kienet infurmata li fi Triq in-Naħal f’ Ħal Qormi vettura tat-tip Toyota Vitz ħadet in-nar. Dwar…

Aktar