Traffiku
ARA: Issirx int fjur fuq it-tarmak!

Il-konsum tax-xorb alkoħoliku huwa fost il-kawża komuni ta’ inċidenti fatali u serji tat-traffiku. Fl-aħħar snin il-kampaniji li jsiru f’dan iż-żmien biex ix-xorb u s-sewqan ma jitħalltux kellhom riżultati tajbin. Din is-sena wkoll qed isiru kampaniji edukattivi b’messaġġ li x-xorb u s-sewqan ma jmorrux flimkien.

Waqt li fl-ispirtu tal-Milied jinxtorbu l-grokkijiet, id-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa, flimkien ma’ entitajiet oħra, qed jintensifika l-kampanja biex min ikun ser isuq ma jixrobx alkoħol.

Id-Direttur tad-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa, Dr Paula Vassallo, qalet li d-Direttorat kontinwament jisħaq li x-xorb u s-sewqan ma jmorrux flimkien, u nieda l-kampanja “Tkunx Int Fjur fuq it-Tarmak … Jekk Ser Issuq, Tixrobx” .

“Jekk ser issuq fI kwalunkwe okkażjoni importanti ma ssuqx – issib xi ‘designated driver’ jew tużaw mezzi oħrajn, taxis, cabs, bil-mobile apps tista’ ġġib taxi faċilment,” qalet Dr Vassallo.

Id-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa nieda wkoll il-filmat mużikali “Fjur Fuq it-Tarmak” bis-sehem tal-kantant Sebastian Calleja, b’lirika ta’ Dominic Cini u Joe Julian Farrugia.

“Il-fjura tirrappreżneta l-persuna – il-fjura hija dik il-ħajja li telqet minn ġod-dar u tispiċċa fuq it-tarmak tat-toroq tagħna. Meta persuna ser tkun qed tixrob u tuża l-mowbajl u affarjiet oħra li jistgħu jtellfu s-sewqan, għandha żżomm f’moħħha l-familja u n-nies viċin tagħha li jekk ser titlef ħajjitha ser tħallihom fin-niket,” qal is-Sur Calleja.

Id-Direttorat ingħaqad ma’ numru ta’ entitajiet, fosthom id-Dipartiment tal-Emerġenza, il-Bank tad-Demm, is-Sedqa u l-Kunsill għas-Sigurta’ fit-Toroq. Flimkien ser iwasslu messaġġ wieħed dwar il-periklu tax-xorb u sewqan flimkien.

Segwi hawn il-filmat mużikali sħiħ: