Lokali
ARA: It-twaqqigħ tal-Marsa Power Station

Enemalta plc lestiet l-aħħar xogħol ta’ twaqqigħ ta’ bini fis-sit tal-Marsa Power Station, sabiex tkun tista’ tibda ħidma ġdida li twassal għar-riġenerazzjoni tant mistennija ta’ dawn l-inħawi fil-qalba tal-Port il-Kbir.

Wara li twaqqgħu l-aħħar żewġ ċmieni ta’ dan l-istazzjon f’Diċembru, l-istrutturi li kien għad baqa’, fosthom waħda mis-swali tat-turbini u għadd ta’ tankijiet tal-heavy fuel oil, tneħħew fix-xhur li għaddew, sabiex dan il-proġett seta’ jitlesta kif ippjanat ftit tal-ġimgħat ilu. Is-sit issa tnaddaf minn kull bini u makkinarju marbut mal-ġenerazzjoni tal-elettriku, sal-livell tal-art. Fil-ġimgħat li ġejjin Enemalta ser tibda testijiet tekniċi tal-pedamenti ta’ dawn dawn l-istrutturi tal-art tas-sit. Dawn l-istudji huma meħtieġa sabiex jikkonfermaw jekk hemmx bżonn xi tindif ta’ materjal imniġġes fil-pedamenti fejn kien hemm il-makkinarju tal-istazzjon, kif ukoll sabiex jinkiseb it-tagħrif tekniku meħtieġ għall-ippjanar tal-futur ta’ dawn l-inħawi.

Iż-żarmar u t-twaqqigħ tal-Marsa Power Station, li tmur lura għall-1953, kien jinkludi t-tneħħija tat-tmien impjanti li kienu jipproduċu l-elettriku mill-heavy fuel oil, kif ukoll għadd ta’ strutturi oħra marbuta magħhom. Dawn setgħu jitneħħew gradwalment, hekk kif ma baqgħux aktar meħtieġa biex jilqgħu għad-domanda tal-elettriku tal-pajjiż, jew bħala provvista ta’ emerġenza cold standby. L-ewwel żarmar beda f’Ottubru tal-2014, ftit xhur qabel l-istazzjoni intefa għall-aħħar darba f’Marzu tas-sena ta’ wara. It-twaqqigħ qabad ritmu aktar mgħaġġel fil-bidu tal-2017, meta l-istazzjon ġdid Delimara 4 f’Marsaxlokk beda jiġġenera l-elettriku mill-gass naturali. Dan kien iffisser li l-aħħar impjanti tal-Marsa Power Station ma kienx jeħtieġ jinżammu aktar iżda setgħu jinqatgħu mis-sistema tal-elettriku tal-pajjiż darba għal dejjem.

Il-kuntratturi taż-żarmar tal-istazzjon tal-Marsa ħattew u neħħew mis-sit madwar 12,000 tunnellata ta’ konkos, ġebel u materjal tal-bini. Żarmaw ukoll 17,000 tunellata ta’ ħadid, fosthom azzar, ram u aluminium kif ukoll 320 tunnellata ta’ cables tal-elettriku, sabiex jiġu esportati għar-riċiklaġġ. Il-materjal kollu ġie sseparat fis-sit stess, u nġarr ‘il barra skont kriterji stipulati mill-awtoritajiet tal-ambjent. Waqt l-istadji kollha taż-żarmar, il-kuntratturi segwew miżuri ta’ tnaqqis ta’ trab u prevenzjoni tat-tniġġis, sabiex jiżguraw is-saħħa u s-sigurtà tar-residenti tal-inħawi u tal-ħaddiema fis-sit stess.

Il-Ħamis filgħodu, Enemalta nediet dokumentarju qasir b’tagħrif u filmati dwar il-proċess ta’ dan il-proġett. Il-filmat, li jinkludi sekwenza timelapse fuq medda ta’ sentejn, li turi kif tneħħew l-istrutturi mis-sit, jinsab fuq YouTube u fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Kumpanija – fb.me/eneplc.

Il-mini li hemm taħt l-Għolja tal-Ġiżwiti, u li fihom kien hemm l-aktar parti antika tal-Marsa Power Station magħrufa bħala l-A Station, u xi makkinarju li għad baqa fihom, ser jinżammu minħabba l-valur storiku tagħhom. Enemalta qed tuża dawn il-mini b’mod sostenibbli, sabiex fihom tarma data centres internazzjonali fi proġett b’kollaborazzjoni ma’ Streamcast Technologies. Dawn il-mini joffru ambjent ideali għal dan it-tip ta’ żvilupp minħabba s-sigurtà u t-temperaturi baxxi tagħhom. Fl-istess waqt, it-tagħmir ta’ data centre jista’ jintrama fihom mingħajr ma jkun hemm bżonn li jsir xi tibdil fl-istruttura storika. L-ewwel data centre f’dan il-proġett ġiet inawgurata aktar kmieni din is-sena.

Ġeneratur jaħdem bid-diesel installat fl-1990 u li kien jintuża f’każi ta’ emerġenza ser jibqa’ fis-sit sakemm jitlestew l-istudji dwar l-aħjar metodu biex jinġarr u jitpoġġa maġenb makkinarju simili li hemm fid-Delimara Power Station.

Ara wkoll:

Tinkixef medda t’art wara li twaqqgħu l-istrutturi tal-power station fil-Marsa

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Emma Muscat se tkanta fl-Isle of MTV. Dan tħabbar fil-paġna uffiċjali fuq Facebook tal-Isle of MTV Malta. Emma kisbet suċċess kbir u serqet il-qlub ta’ bosta Maltin wara li rnexxielha…

Lokali

Alessandro Salerno li tkeċċa mix-xogħol wara li tkellem pubblikament fuq l-isfidi mentali tiegħu, se jgħin fil-kampanja tal-Fondazzjoni Richmond biex tkun mgħammra dar fil-Ħamrun li se toffri servizzi lil tfal u…

Lokali

L-ispezzjonijiet li saru fl-aħħar ġimgħa f’diversi siti tal-kostruzzjoni f’Tas Sliema, f’San Ġiljan u fil-Gżira kkonfermaw li f’60% tagħhom kien hemm nuqqas ta’ osservanza tar-regolamenti tal-bini. Dawn ingħataw ġimagħtejn biex jirregolarizzaw…

Lokali

Ħalba xita qawwija bis-sajjetti fl-ewwel jum tal-istaġun tas-sajf, għarqet diversi lokalitajiet magħrufa fejn jinġemgħa l-ilma u fost oħrajn tat battikatta lid-dilletanti Qriema u s-Siġġiwin biex iħarsu l-armar tal-festa mill-ħsara li…

Aktar