Kunsilli Lokali
ARA: Ix-xogħlijiet ta’ pavimentar u tisbiħ taz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun

Inawgurat ix-xogħlijiet ta’ pavimentar u tisbiħ taz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun.

Dan il-proġett sar f’sitt xhur mill-Ministeru tal-Infrastruttura b’investiment ta’ €300,000. Il-Ministru Ian Borg qal li dan ma kienx proġett faċli minħabba li kien jinvolvi ħafna xogħol, minn tneħħija ta’ materjali antiki sa tisħiħ tal-pedamenti.

Fil-proġett ġie inkorporat ukoll l-għajn li kien fl-istess post fil-passat. Is-Sindku taż-Żejtun Doris Abela qalet li dan ser jitgawda mill-komunità Żejtunija waqt li jikkumplimenta d-dehra maestuża tal-knisja magħrufa bħala l-Katidral tal-Lvant.

Aħbarijiet Oħra
Kunsilli Lokali

Il-Kunsill Lokali tal-Qala, ippreżenta żewġ rikorsi biex jiġu revokati permessi fil-lokal. Fi stqarrija, il-Kunsill qal li qħalkemm parti mis-siti ta’ dawn iż-żewġ permessi tinsab barra mill-iskema tal-iżvilupp (ODZ) dawn ġew…

Lokali

Mibnija f’waħda mit-toroq arterjali l-knisja ta’ San Ġużepp f’Santa Venera li għandha rabta mill-qrib ma’ San Ġorġ Preca għadha kif għaddiet minn programm ta’ restawr tal-faċċata u l-kampnar li sar…

Kunsilli Lokali

Ħafna huma l-Kunsilli Lokali li ħidmiethom mhix iffukata biss fuq l-amministrazzjoni pubblika u l-indafa iżda jieħdu inizjattivi edukattivi u kulturali. Il-Kunsill Lokali ta’ Birkirkara għadu kemm daħal għal proġett li…

Aktar