Toroq
Ara: Jaqbel ma’ dawl b’sensors fit-toroq bil-lejl għal inqas ħela

Fit-teknoloġija, fl-industrija u fil-kummerċ, mal-medda tas-snin, il-bniedem għamel passi ta’ ġgant għalkemm b’xorti ħażina dan kultant ġie bi prezz qares, ibda mill-arja li nibilgħu kull sekonda.

It-tniġġis, ħafna drabi, norbtuh ukoll mal-plastik li jtella’ l-baħar. U, fost l-oħrajn, għalkemm forsi mhux daqstant konxji, mad-dawl ta’ madwarna.

Waqt ‘TVAM’, il-Kap Eżekuttiv ta’ Bird Life Malta, Mark Sultana, stqarr li dawl żejjed mhu tajjeb għal ħadd, u li, qabelxejn, dan għandu mpatt sostanzjali fuq l-ambjent u l-ħlejjaq li jeżistu fil-gżejjer tagħna.

Is-Sur Sultana żied jgħid li, lil hinn min-natura, il-komunità xjentifika f’dawn l-aħħar snin sabet ukoll li l-ħela ta’ dawl taffettwa anki s-saħħa tal-bniedem, u li tista’ twassal għal livelli ogħla ta’ ansjetà.

F’dan l-isfond, fost l-oħrajn, il-Kap Eżekuttiv ta’ Bird Life Malta fisser kif fis-satra tal-lejl, meta t-toroq ikunu baħħ, ma hemmx għalfejn li dawn jitħallew mixgħula ljieli sħaħ għalxejn. Minflok, bħalma diġà jsir f’għadd ta’ postijiet barra minn xtutna, id-dawl jista’ jinxtegħel u jintefa b’sistema ta’ sensors.

Aħbarijiet Oħra
Infrastruttura

Infrastructure Malta qed taħdem biex ix-xahar id-dieħel tiftaħ tliet flyovers oħra mis-sebgħa li qed tiżviluppa permezz tal-Marsa Junction Project. Fi stqarrija qalet li l-kuntratturi tal-aġenzija lestew aktar minn 70% ta’ dan…

Festi

Id-dilettanti tal-festi ma qatgħux qalbhom mill-isfidi li qed toffrielna l-2020 u minkejja li għall-bidu deher li kien se jkollna sajf mneżża’ mill-brijju u l-ixxalar fit-toroq u l-pjazez madwar Malta u…

Internet

Minn Marzu ‘l hawn, ir-rutina ta’ bosta minna sfat milquta bħal leħħa ta’ berqa. Mil-lejl għan-nhar, fost l-oħrajn, bosta Maltin u Għawdxin spiċċaw jaħdmu mid-dar kif setgħu. Minkejja l-fatt li…

Ambjent

F’dawn l-aħħar jiem żewġt ifkieren tal-baħar telgħu jbidu fir-ramel fuq xtajta Maltin u Għawdxin. Fekruna minnhom, telgħet tbid fil-Bajja tal-Mixquqa. Liema bajja, in-nies tafha aħjar bħalha Golden Bay. Il-fekruna, xogħolha…

Aktar