Lokali
ARA: Jirrakkonta kif baqa’ miexi fuq il-passi ta’ missieru u beda jagħti d-demm

Sbatax-il donatur tad-demm ingħataw rikonoxximent mill-President ta’ Malta George Vella talli ddistingwew ruħhom bid-donazzjonijiet tad-demm matul is-snin. Fost dawn Martin Bugelli, li ilu 35 sena jagħti d-demm, u issa ibnu Daniel qed jimxi fil-passi ta’ missieru biex jagħti dawk magħrufa bħala l-pjastrini li huma bżonjużi ħafna f’każ ta’ emoreġiji maġġuri u għat-trattament tal-lukimja.  F’Jum il-Missier – il-missier u l-iben kienu fiċ-Ċentru Nazzjonali tad-Demm u tkellmu fuq din ir-rabta komuni bejniethom biex jibqgħu għas-servizz tal-komunità.

Ħarġa f’Paceville fl-aqwa taż-żgħożija, bdiet kampanja li għadha għaddejja 35 sena wara. Martin Bugelli kien wieġeb għas-sejħa ta’ demm wara l-ħtif tal-ajruplan tal-EgyptAir fl-1985. Illum huwa l-iktar persuna li ta l-pjastrini tant kruċjali f’każ ta’ emoreġiji u għat-trattament tal-lukimja. Kien ta d-demm tmien darbiet meta infermiera infurmatu li għandu demm tajjeb ħafna biex jagħti l-pjastrini.

Martin Bugelli qal “qaltli tridx tibda tagħti l-platelets? U spjegatli li l-platelets ikunu jistgħu jtuhom lil nies speċjalment lit-tfal li jkollhom bżonn trattament tal-lukimja. Kif tista tgħidilha le?”

Kien żmien li l-proċess għat-teħid tagħhom kien twil. Kien idum iktar minn erbgħa sigħat. Illum huwa proċess iqsar ħafna. Is-Sur Bugelli kompla jappella biex ħadd ma jistenna li l-qraba tiegħu jkollhom bżonn, imma jxammru l-kmiem u jagħtu d-demm.

Martin Bugelli qal “ġieli ċempluli wara tliet ġimgħat u mort. Qatt ma għidt le. Illum il-ġurnata ma nistax nagħti iktar platelets għax wasalt sa ċertu età. Bqajt nagħti sakemm kelli 54 sena.”

B’sodisfazzjon is-sur Bugelli spjegali li l-missjoni tiegħu qed titkompla minn ibnu Daniel ta’ 26 sena, li minn ċkejken kien jakkumpanjah meta jmur jagħti d-demm.

Daniel Bugelli qal “jien u missieri fuq kollox niġġieldu, fuq din imma l-unika ħaġa li naqblu, bla kuntrarju ta’ xejn.”

Martin Bugelli kien fost 17-il donatur tad-demm li nhar il-Ġimgħa ngħataw rikonoxximent mill-President ta’ Malta George Vella talli ddistingwew ruħhom fl-għoti tad-demm. Il-President Vella radd ħajr lid-donaturi u lil dawk kollha li jaħdmu fis-servizz nazzjonali tat-Trasfuzjoni tad-Demm u appella biex il-poplu Malti jkompli jkun qalbu tajba ħalli ma jkunx hawn skarsezza ta’ demm.

L-istess appell sar f’jum il-missier meta Martin u ibnu Daniel ħeġġew biex ir-rigal tal-għoti tad-demm li huwa r-rigal tal-ħajja jkompli wkoll fis-sajf meta d-domanda għad-demm tkun aktar qawwija. Fil-fatt bħalissa ċ-ċentru qed jappella għad-donaturi tad-demm tat-tip O u l-A positive.

Aħbarijiet Oħra
Budget

B’reazzjoni għad-diskors tal-Prim Ministru fil-Parlament, il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia qal li Joseph Muscat ma’ wieġeb xejn fuq is-sitwazzjoni tal-għalliema, tal-middle class, tal-popolazzjoni tiżdied, fuq il-problemi tal-banek u fis-settur tal-gaming. Fuq…

Ambjent

Il-Ministru għall-Ambjent, Jose Herrera, waqt li rtira l-emenda oriġinali tal-Gvern għall-mozzjoni tal-Oppożizzjoni, ressaq emenda ġdida li permezz tagħha l-Parlament Malti iddikjara emerġenza fil-klima, bil-Kumitat Parlamentari tal-Ambjent u Ippjanar tal-Iżvilpp jinbidel…

Budget

Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar li l-Gvern xtara Villa G’Mangia fejn kienet tgħix ir-Reġina biex fiha isir proġett turistiku. Waqt li wieġeb għall-kritika tal-Kap tal-Oppożizzjoni għall-baġit, Dr Muscat żvela li…

Immigrazzjoni

Il-President Emeritu, Marie Louise Coleiro Preca, qalet li s-soċjetà Maltija għandha tagħmel dak kollu possibbli biex toħnoq id-diskors ta’ mibegħda. Hija kienet qed titkellem fid-dawl ta’ rapport minn The Times…

Aktar