Sigurtà
Ara: Kemm għadhom siguri l-postijiet ta’ divertiment?

Mużika, briju u xxalar. Fi ftit kliem, dan huwa dak li jqanqal lil dak li jkun biex fi tmiem il-ġimgħa, b’mod speċjali, iżur uħud mill-postijiet ta’ divertiment li hawn fil-gżejjer Maltin. Madanakollu, dawn il-postijiet, huma siguri?

Il-bouncers, partikolarment, kif jintgħażlu? Jafu jgħassu dawn l-istabbilimenti kif xieraq? Isirilhom xi taħriġ?

Skont Jovan Grech, mis-Security Academy Malta, sal-lum għad m’hemmx regolatur f’dan ir-rigward. U, skontu, il-Kummissarju m’għandux ir-riżorsi meħtieġa biex jirregola din l-industrija.

Fost oħrajn, Jovan Grech saħaq li t-taħriġ għall-bouncers għandu jiffoka fuq ħames ħiliet prinċipali – il-komunikazzjoni, l-osservar, il-ħila tal-memorja, kif tittieħed deċiżjoni f’radda ta’ salib iżda mhux kif ġieb u laħaq, u l-ħila fiżika.

F’dan il-kuntest, x’jista’ jsir? Ara l-kumment ta’ Philip Fenech, Kap tat-Taqsima tat-Turiżmu u d-Divertiment tal-GRTU, hawn taħt.

Aħbarijiet Oħra
Televiżjoni u Radju

Twieled u trabba l-Belt Valletta. Fl-imgħoddi kienet l-hena tiegħu jieħu sehem fid-drammi tal-Ġimgħa l-Kbira. Wara kors fid-drama, bil-mod il-mod, beda jieħu sehem f’diversi produzzjonijiet televizivi, fosthom ‘Deċeduti’ u ‘Qlub Imweġġgħa’,…

Mużika

Nazzareno Alessandro Micallef, magħruf bħala Renato, miżżewweġ liż-żeffiena popolari Alison White. Iżda, kif iltaqgħu? U, l-interess lejn xulxin kien reċiproku sa mill-bidu? Renato u Alison iltaqgħu f’lukanda fi fjur żgħożithom,…

Saħħa

Madwar tmien snin ilu, waqt li l-artist Malti Alan Azzopardi kien fuq btala, għajn minnhom bdiet tkiddu. Alan beda jara mċajpar, u aktar ma beda jgħaddi ż-żmien, għajnu aktar bdiet…

Aktar