Kisbiet
ARA: Kienet fost l-ewwel membri nisa tal-Parlament Malti

Għandha 93 sena, u kienet fost l-ewwel nisa li servew bħala deputati fil-Parlament. Ann Agius Ferrante, li kienet bint l-ex avukat ġenerali Philip Pullicino, tirrakkonta mumenti ħelwin kemm mal-ex Prim Ministru Dom Mintoff u mal-ex President Agatha Barbara.

Ann Agius Ferrante hija fost l-ewwel nisa eletti fil-Parlament u l-ewwel mara eletta f’isem il-Partit Nazzjonalista. Għalkemm tgħix f’Casa Arkati għadha żżomm il-personalità tagħha: b’xagħar issettjat, dwiefer puliti u lbies elegant.

Ann Agius Ferrante għadha żżomm ruħha aġġornata ma’ dak li jiġri, anke jekk ‘il boghod mill-ħajja pubblika. Is-sinjura Agius Ferrante kienet ikkontestat tliet elezzjonijiet u ġiet eletta fl-1980 f’elezzjonijiet każwali wara l-mewt l-ex Prim Ministru Ġorġ Borg Olivier.

Ann Agius Ferrante tgħid li kien missierha, l-ex avukat ġenerali Philip Pullicino li ispiraha biex toħroġ għall-politika. Tgħid li tiftakar li fil-meetings ta’ dak iż-żmien kienet tagħmel id-diskorsi politiċi minn trakkijiet fil-pjazez u t-toroq tad-distrett.

Ann qalet li minħabba li ommha kienet Ingliża, kienet titkellem ħafna bl-Ingliż, imma kienet stinkat biex titkellem il-Malti u meta daħlet fil-parlament tirrakkonta mumenti ħelwin mal-ex Prim Ministru Dom Mintoff. “Meta ghamilt il-maiden speech, Dom Mintoff qasam il-kamra, ħadli b’idejja u biesni, għax qalli għamilt sforz li tkellimt b’Malti tajjeb.”

Ann tgħid li tiftakar sew lil Agatha Barbara, li minkejja l-karattru ftit goff tagħha, kienet tammiraha. “Agatha Barbara kienet ftit raffa, trabbiet f’atmosfera ta’ faqar kbir, kienet ftit bitter, però ma kinitx qalbha ħażina, u kienet intelliġenti.”

Illum Ann tqatta’ ħafna ħin taqra, u tgħid li tapprezza mmens lin-nies ta’ madwarha, fosthom lil dawk li jieħdu ħsiebha, u temmen li s-sigriet ta’ ħajja serena hi li tipprova tagħder u tħenn. “Irringrazzja lill-bambin u għin lil xi ħadd ieħor, hu d-dover tiegħek li tgħin lill-oħrajn.”

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Pierre Portelli dar għall-mezzi soċjali u kiteb li l-Membru Parlamentari Nazzjonalista Karol Aquilina akkumpanja lil Manuel Delia l-Qorti fil-każ li għandu kontra l-midja tal-Partit Nazzjonalista. Dalgħodu fil-qorti kompliet il-kawża li…

Infrastruttura

Il-Kamra tal-Periti f’reazzjoni inizjali għal proposti għar-regoli l-ġodda dwar it-twaqqigħ u l-iskavar qalet li dawn mhumiex aċċettabbli u infurmat lil Periti bil-pożizzjoni tagħha biex tittieħed deċiżjoni dwarhom f’laqgħa ġenerali straordinarja…

Saħħa

Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne inawgura s-Sala San Ġorġ Preca, waħda mill-ewwel swali li ġiet irranġata bħala parti mill-istrateġija ta’ għaxar snin għas-saħħa mentali. Minn għada din…

Lokali

Id-Dwana fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta waqfet passiġġier li kellu fuqu €34,220 fi flus kontanti mhux iddikjarati. Il-passiġġier kien sejjer l-Amman. Meta kien mistoqsi minn uffiċjal tad-Dwana dwar kemm kellu flus,…

Aktar