Knisja Maltija
ARA: L-abbatini b’sorpriża lid-Dinglin għall-festa

Sorpriża għad-Dinglin mal-ħruġ tal-istatwa titulari ta’ Santa Marija. L-abbatini qattgħu l-btajjel tas-sajf jaħdmu fuq l-ewwel infjorata fuq iż-żuntier tal-Knisja Arċipritali, li minn fuqu għaddew ir-reffiegħa.

Il-grupp tal-abbatini ta’ Ħad-Dingli sellem lil Santa Marija b’tapit ta’ fjuri maħdumin bl-idejn.

Fl-aħħar ġimgħat – waqt il-btajjel tas-sajf – ftit aktar minn 30 abbati bl-għajnuna tal-ġenituri tagħhom ħadmu fuq ‘il fuq minn elf u ħames mitt fjura magħmula mill-karti tat-tajr.

Il-Prefett tal-abbatini, Matthias Attard qal li “kien hemm ħafna mill-abbatini l-kbar involuti fiha anke meta tlajna l-live in Għawdex ħadna xi fjuri biex naħdmuhom hemmhekk ukoll.”

L-idea tal-infjorata kienet ta’ wieħed mill-ġenituri, Paul Azzopardi. Huwa ħa ħsieb ukoll id-disinn tal-infjorata b’tul ta’ aktar minn tliet metri u tletin ċentimetru u wisgħa metru u nofs.

Paul Azzopardi, id-disinjatur tal-infjorata spjega li “għandek l-arma ta’ Ħad-Dingli, li allura tgħaqqad lill-poplu ta’ Ħad-Dingli, għandek l-arma tal-knisja arċipretali tagħna u fin-nofs domna – l-M tal-Madonna – li lkoll tgħaqqadna flimkien bħala komunità waħda Dinglija.”

Minbarra l-fjuri għall-infjorata, l-abbatini – mill-kbar saż-żgħar – ħadmu fuq għadd kbir ta’ fjuri oħrajn għal Santa Marija.

L-abbati Gilbert Giordimaina qal li “għamilna l-fjuri biex xħin toħroġ l-istatwa nwaddbuha fuqha u għamilna qisu għaxart elef fjura.”

Din kienet l-ewwel darba li l-abbatini ħadmu fuq proġett ta’ dan it-tip u kif spjega Nicholas Muscat kien mezz biex ingħaqdu aktar.

L-abbati Nicholas Muscat spjega li “qisu mod ta’ kif aħna l-abbatini ningħaqdu qisna familja waħda, nagħmlu l-fjuri, nagħmlu qalbna kburija għal Santa Marija, l-aqwa li nkunu ferħanin u kburin li qed nagħmluha b’mod volontarjat u kburin li għandna lil Santa Marija.”

Wieħed mill-ġenituri, Diego Attard qal li “din kienet inizjattiva li fl-opinjoni tagħna rnexxiet u rnexxiet bil-kbir. Fil-fatt se tkun sorpriza u għada sorpriża għall-poplu ta’ Ħad-Dingli.”

L-abbatini sabu l-appoġġ tal-Kunsill Lokali għal dan il-proġett. M’eskludewx li s-sena d-dieħla jerġgħu jagħmlu infjorata oħra . . . anke ikbar minn dik ta’ din is-sena.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-għada li l-Awtorità tal-Ippjanar wettqet azzjoni ta’ infurzar fuq fl-istallel fil-Marsa fejn kienu qed joqogħdu għexieren ta’ immigranti, is-sidien tagħhom jidher li żbarazzaw l-istallel. Sadanittant, TVM huwa infurmat li 37…

Lokali

Il-Mużew tal-Katidral fl-Imdina ngħata dimensjoni ġdida għax mhux ser jibqa’ biss post fejn ikunu esebiti artifatti prezzjużi iżda ser joffri opportunità ta’ tagħlim u post fejn artisti privati jesebixxu l-arti…

Ikel

Fl-Awstralja, l-ekoloġisti qed iwissu li n-numru ta’ kangaroos fis-selvaġġ m’għadux sostenibbli u qed iħeġġu lill-Awstraljani biex jieklu aktar laħam ta’ dan l-annimal li hu simbolu nazzjonali ta’ dan il-pajjiż imbiegħed….

Kultura

Għaddej b’ritmu mgħaġġel ix-xogħol ta’ restawr fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt fejn qed isir restawr fuq is-soqfa tal-kurituri u li huma mogħnija bil-pitturi. Ix-xogħlijiet ta’ restawr ser jiffukaw ukoll fuq l-art…

Aktar