Knisja Maltija
ARA: L-abbatini b’sorpriża lid-Dinglin għall-festa

Sorpriża għad-Dinglin mal-ħruġ tal-istatwa titulari ta’ Santa Marija. L-abbatini qattgħu l-btajjel tas-sajf jaħdmu fuq l-ewwel infjorata fuq iż-żuntier tal-Knisja Arċipritali, li minn fuqu għaddew ir-reffiegħa.

Il-grupp tal-abbatini ta’ Ħad-Dingli sellem lil Santa Marija b’tapit ta’ fjuri maħdumin bl-idejn.

Fl-aħħar ġimgħat – waqt il-btajjel tas-sajf – ftit aktar minn 30 abbati bl-għajnuna tal-ġenituri tagħhom ħadmu fuq ‘il fuq minn elf u ħames mitt fjura magħmula mill-karti tat-tajr.

Il-Prefett tal-abbatini, Matthias Attard qal li “kien hemm ħafna mill-abbatini l-kbar involuti fiha anke meta tlajna l-live in Għawdex ħadna xi fjuri biex naħdmuhom hemmhekk ukoll.”

L-idea tal-infjorata kienet ta’ wieħed mill-ġenituri, Paul Azzopardi. Huwa ħa ħsieb ukoll id-disinn tal-infjorata b’tul ta’ aktar minn tliet metri u tletin ċentimetru u wisgħa metru u nofs.

Paul Azzopardi, id-disinjatur tal-infjorata spjega li “għandek l-arma ta’ Ħad-Dingli, li allura tgħaqqad lill-poplu ta’ Ħad-Dingli, għandek l-arma tal-knisja arċipretali tagħna u fin-nofs domna – l-M tal-Madonna – li lkoll tgħaqqadna flimkien bħala komunità waħda Dinglija.”

Minbarra l-fjuri għall-infjorata, l-abbatini – mill-kbar saż-żgħar – ħadmu fuq għadd kbir ta’ fjuri oħrajn għal Santa Marija.

L-abbati Gilbert Giordimaina qal li “għamilna l-fjuri biex xħin toħroġ l-istatwa nwaddbuha fuqha u għamilna qisu għaxart elef fjura.”

Din kienet l-ewwel darba li l-abbatini ħadmu fuq proġett ta’ dan it-tip u kif spjega Nicholas Muscat kien mezz biex ingħaqdu aktar.

L-abbati Nicholas Muscat spjega li “qisu mod ta’ kif aħna l-abbatini ningħaqdu qisna familja waħda, nagħmlu l-fjuri, nagħmlu qalbna kburija għal Santa Marija, l-aqwa li nkunu ferħanin u kburin li qed nagħmluha b’mod volontarjat u kburin li għandna lil Santa Marija.”

Wieħed mill-ġenituri, Diego Attard qal li “din kienet inizjattiva li fl-opinjoni tagħna rnexxiet u rnexxiet bil-kbir. Fil-fatt se tkun sorpriza u għada sorpriża għall-poplu ta’ Ħad-Dingli.”

L-abbatini sabu l-appoġġ tal-Kunsill Lokali għal dan il-proġett. M’eskludewx li s-sena d-dieħla jerġgħu jagħmlu infjorata oħra . . . anke ikbar minn dik ta’ din is-sena.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Il-Qorti ordnat li raġel jingħata eluf ta’ ewro f’kumpens mill-aggressuri tiegħu li tliet snin ilu tawh xebgħa fil-port tal-Imġarr. Frank Buttigieg fetaħ kawża ċivili kontra Paul u Joseph Buttigieg, wara…

Stejjer Umani

Christabelle Borg, li rrappreżentat lil Malta fl-aħħar edizzjoni tal-Eurovision Song Contest bil-kanzunetta ‘Taboo’, għaddejja bl-aħħar preparamenti għal dak li ddeskriviet fuq il-midja soċjali bħala l-isbaħ ġurnata ta’ ħajjitha. Christabelle Borg…

Immigrazzjoni

Il-Gvern Malti huwa konsistenti mad-deċiżjoni meħuda mill-mexxejja tal-Unjoni Ewropea f’Ġunju li għadda dwar il-vapuri tal-għaqdiet volontarji li kienu qed jagħmlu missjonijiet ta’ tiftix u salvataġġ tal-immigranti fil-Mediterran. Il-Gvern Malti qal…

Temp

Jidher li l-maltemp riesaq lejn il-gżejjer Maltin hekk kif intlemħet tromba tal-baħar minn Marsaskala. Għal-lum imbassra x-xita bir-ragħad u buffuri tar-riħ. L-ogħla temperatura għal-lum hija 29°C.    

Aktar