Lokali
ARA: L-imħabba f’ċurkett speċjali lil xulxin f’San Valentinu

David Cauchi u Maria Spiteri huma żewġ żgħażagħ bid-Down Syndrome. Ilhom f’relazzjoni 5 snin u x-xewqa tagħhom hi li jiżżewġu.

Lejlet San Valentinu, David u Maria appellaw lill-persuni bħalhom biex ma jibżgħux jidħlu f’relazzjoni għax huma kapaċi jħobbu daqs ħaddieħor.

Fuq is-sufan tal-kunjata tiegħu, sibt lil David Cauchi pulit pulit jistenna lis-sieħba tiegħu . . . Maria Spiteri .. waqt li kienet qed tagħmel l-aħħar irtokki. David u Maria huma koppja bid-Down Syndrome li ltaqgħu b’ċikka għand tax-xagħar 5 snin ilu . . . u minn dakinhar nibtet relazzjoni bejniethom.

”David vera wiċċu ħelu. Iffansjajtu. Il-boyfriend tiegħi huwa David għax għalija vera ħelu, gustuż, jaf jilbes pulit u kollox jaf jagħmel.”

Ma tgħaddiex ġurnata li ma jaħsbux f’xulxin.

”Niltaqgħu u nċemplu lil xulxin. Inċemplu kuljum mit-Tnejn sal-Ħamis u niltaqgħu l-Erbgħa għall-music, bowling u kompjuter” qal David.

Lejlet San Valentinu, David u Maria għandhom rigal għal xulxin.

”Jien se ntiha xi ħaġa: iċ-ċurkett”

”Kartolina? Għadni le. Imma nixtrilu ċurkett. Engage.”

Għandhom xewqa qawwija li jiżżewġu.

”Jien inħobbu u nibqa’ nħobbu. Inkunu familja magħqudin u nkunu nistgħu niżżewġu.”

”Iva. Is-song tagħna hi Power of Love” qal David.

Omm David qalet li binha ma timmaġinahx mingħajr Maria.

”Kif iqum ġieli jkun kmieni, ngħidlu mhux issa għax għadhom reqdin. Ma joqgħodx mingħajrha.”

Tal-istess fehma omm Maria.

”Bħala Down Syndrome huma sensittivi ħafna. Kollha. Qalbhom tad-deheb. Iħobbu ħafna u mħabba vera.”

David u Maria huma xempju ta’ mħabba mingħajr kundizzjonijiet.

David u Maria jirrakkuntaw dwar imħabbithom fil-programm INSIGHTS nhar il-Ħadd fl-10.30pm fuq TVM.

 

 

Aħbarijiet Oħra
Pulizija

Pulizija li jirrapporta pulizija ieħor li jkun qed jabbuża jew jixxaħħam mhux se jibqa’ jirriskja li jittieħdu passi kontrih. Dan wara li fuq rakkomandazzjoni tal-GRECO saret bidla fil-liġi biex fi…

Politika

Il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista għad jista’ jiddeċiedi dwar il-futur politiku ta’ Adrian Delia f’każ li jinġabru biżżejjed firem minn fost il-kunsilliera b’talba speċifika biex jissejjaħ vot ta’ sfiduċja f’Adrian Delia…

Droga

Il-Covid-19 ġabet magħha għadd ta’ restrizzjonijiet li affettwaw is-safar u l-importazzjoni ta’ diversi prodotti, jidher iżda li mhux id-droga. Id-Direttur tal-Caritas, Anthony Gatt, qal li f’Malta ma kienx osservat xi…

Aktar