Lokali
ARA: L-imħabba f’ċurkett speċjali lil xulxin f’San Valentinu

David Cauchi u Maria Spiteri huma żewġ żgħażagħ bid-Down Syndrome. Ilhom f’relazzjoni 5 snin u x-xewqa tagħhom hi li jiżżewġu.

Lejlet San Valentinu, David u Maria appellaw lill-persuni bħalhom biex ma jibżgħux jidħlu f’relazzjoni għax huma kapaċi jħobbu daqs ħaddieħor.

Fuq is-sufan tal-kunjata tiegħu, sibt lil David Cauchi pulit pulit jistenna lis-sieħba tiegħu . . . Maria Spiteri .. waqt li kienet qed tagħmel l-aħħar irtokki. David u Maria huma koppja bid-Down Syndrome li ltaqgħu b’ċikka għand tax-xagħar 5 snin ilu . . . u minn dakinhar nibtet relazzjoni bejniethom.

”David vera wiċċu ħelu. Iffansjajtu. Il-boyfriend tiegħi huwa David għax għalija vera ħelu, gustuż, jaf jilbes pulit u kollox jaf jagħmel.”

Ma tgħaddiex ġurnata li ma jaħsbux f’xulxin.

”Niltaqgħu u nċemplu lil xulxin. Inċemplu kuljum mit-Tnejn sal-Ħamis u niltaqgħu l-Erbgħa għall-music, bowling u kompjuter” qal David.

Lejlet San Valentinu, David u Maria għandhom rigal għal xulxin.

”Jien se ntiha xi ħaġa: iċ-ċurkett”

”Kartolina? Għadni le. Imma nixtrilu ċurkett. Engage.”

Għandhom xewqa qawwija li jiżżewġu.

”Jien inħobbu u nibqa’ nħobbu. Inkunu familja magħqudin u nkunu nistgħu niżżewġu.”

”Iva. Is-song tagħna hi Power of Love” qal David.

Omm David qalet li binha ma timmaġinahx mingħajr Maria.

”Kif iqum ġieli jkun kmieni, ngħidlu mhux issa għax għadhom reqdin. Ma joqgħodx mingħajrha.”

Tal-istess fehma omm Maria.

”Bħala Down Syndrome huma sensittivi ħafna. Kollha. Qalbhom tad-deheb. Iħobbu ħafna u mħabba vera.”

David u Maria huma xempju ta’ mħabba mingħajr kundizzjonijiet.

David u Maria jirrakkuntaw dwar imħabbithom fil-programm INSIGHTS nhar il-Ħadd fl-10.30pm fuq TVM.

 

 

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Kisbiet

Imwieled Malta u emigra lejn l-Awstralja 44 sena ilu wara li gradwa mill-Università ta’ Malta dak iż-żmien kienet magħrufa bħala The Royal University of Malta. F’intervista ma’ TVM, il-Professur Stephen…

Aktar