Kultura
Ara l-Katakombi meravilja taħt ir-roundabout tal-ajruport

Minn bokka fir-roundabout tal-ajruport inżilna fil-katakombi ta’ Ħal Resqun li għalkemm mhux kbir bħal katakombi oħra li hemm fir-Rabat, għandu l-valur arkeoloġiku tant li ġew preservati meta ftit snin ilu saru t-toroq u r-roundabout ezistenti.

Il-katakombi ta’ Ħal Resqun bħal f’siti arkeoloġiċi oħra f’Malta ġie skavat minn Sir Temi Zammit kważi 110 snin ilu.

Is-Supretendent tas-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali, Joseph Magro Conti, qal li dan is-sit imur lura għar-Raba’ Seklu Wara Kristu li fih jispikkaw il-graffitti ta’ simboliġija Nisranija mnaqqxa fil-blat.

“Hawn dak li Temi Zammit, dak li skavah interpreta bħala l-kreazzjoni tad-dinja fejn jidhru ħlejjaq umani idejhom ‘il fuq, imsejħin bħala poża ‘Orantes’ ta’ wieħed li qed jitlob b’idejh ‘il fuq bħal meta qed nitolbu l-‘Missierna’ b’idejna miftuħa u ngħolluha ‘l fuq pero’ hemm annimali miegħu, dawk li jistgħu jidhru bħala żwiemel, baqar u ħut.”

Il-Kap tal-monitoraġġ tas-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali, Jonathan Borg, stqarr li jinsab rashom mistrieħa li fl-inħawi m’hemmx strutturi simili wara li saru testijiet speċjalizzati permezz ta’ georadar biex tittieħed stampa ta’ dak li hemm taħt l-art.

“Ħadna stampa tat-toroq kollha tal-madwar – dan huwa eżerċizzju li fih jagħtik hemmx spazji vojta bħal katakombi, oqbra, ġwiebi, bjar. Dan l-istudju sar u ma rriżultax fil-madwar hemm elementi arkeoloġiċi simili.”

Wieħed mill-periti tal-proġett, Albert Spiteri qal li qed jitfassal pjan ta’ konservazzjoni biex il-Katakombi ta’ Ħal Resqun ma jigix mittiefes.

“Hawnhekk ġibna esperti minn barra biex rajna x’tip ta’ miżuri l-kuntrattur li ser ikun qed jaħdem fiż-żona għandu jieħu ħsieb biex dawn il-katakombi li diġa’ nafu bihom ma jkunx hemm effetti dettrimentali biex ma jkunx hemm ħsara fuqhom u ma jkunx hemm xi tip ta’ ċaqliq waqt l-iskavar.”

Il-perit spjega li qed jittieħdu kampjuni ta’ blat f’fond ta’ 15-il metru biex jiddetermina s-saħħa tal-madwar biex ix-xoghol meta jigi approvat isir bl-akbar galbu biex ma issir l-ebda hsara lil Katakombi.

Aħbarijiet Oħra
Kultura

L-Orkestra Filarmonika ta’ Malta se terġa’ tikkollabora ma’ DJ Tenishia għal kunċert bla ħlas, is-Sibt 25 ta’ Lulju, fi Pjazza San Ġorġ il-Belt. Il-kunċert TEMPO se jġedded il-memorja ta’ ħafna…

Infrastruttura

Malta miżgħuda mini li tul is-snin tħaffru għal skopijiet differenti, fosthom għall-produzzjoni tal-ilma tal-pjan. L-aktar popolari x’aktarx huma dawk f’Ta’ Kandja, iżda inqas magħrufa u x’aktarx isbaħ minħabba l-istat naturali…

Sport

Il-Covid-19 ħarbtet il-programm ta’ għadd ta’ attivitajiet sportivi, mhux l-anqas tad-dilettanti tal-karozzi. Is-Sibt li għadda, taħt dawl artifiċjali u b’żiffa ħelwa sajfija, mijiet inġabru fit-trakka tal-Assoċjazzjoni Sport Muturi Karozzi biex…

Politika

Id-deputati li stqarrew li m’għandhomx fiduċja f’Adrian Delia qalu li se jibqgħu determinati li jġibu l-bidla meħtieġa fil-Partit Nazzjonalista u fil-pajjiż. Qalu li għat-tieni darba f’ġimgħa ġie kkonfermat li Dr…

Aktar