Stejjer Umani
Ara: L-omm li hija sors ta’ kuraġġ għal bosta

F’dawn l-aħħar jiem, iċ-ċkejkna Francesca Rausi, bit-tbissima tagħha, iddominat il-mezzi tax-xandir, anki lil hinn minn xtutna.

Minkejja li hija down syndrome, lit-tifla t’erba’ snin xejn ma jxekkilha milli tagħmel dak li tħobb, l-immudellar.

F’dan l-isfond, dan l-aħħar, Francesca ħadet sehem fi sfilata tal-moda f’Malta, u serqet il-qlub bit-tbissima tagħha u n-natural ħelu li jikkaratterizzaha.

Mistiedna waqt ‘TVAM’, omm Francesca, Michelle, qalet li l-għadd ta’ messaġġi ta’ ringrazzjament li tirċievi mingħand in-nies, itellgħuha fis-seba’ sema.

Michelle spjegat li minn dejjem kienet il-ħolma tagħha li bintha sservi ta’ eżempju għal tfal u żgħażagħ down syndrome biex ma jaqtgħu qalbhom qatt u minn xejn.

Fost l-oħrajn, omm Francesca rringrazzjat minn qalbha lil Ivan Gaffiero, l-organizzatur tal-isfilata li ħadu sehem fiha għadd ta’ tfal down syndrome bħal Francesca, u li fi kliemha kienet identifikazzjoni eżatta ta’ xi tfisser verament inklużjoni soċjali.

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Tlett sorijiet li lkoll għandhom tmenin sena kienu emozzjonati ferm, speċjalment Swor Gesuina Mangion li se jispiċċaw mid-Dar tal-Providenza minħabba l-età wara servizz ta’ aktar minn 50 sena. Is-sorijiet ta’…

Festi

Id-dilettanti tal-festi ma qatgħux qalbhom mill-isfidi li qed toffrielna l-2020 u minkejja li għall-bidu deher li kien se jkollna sajf mneżża’ mill-brijju u l-ixxalar fit-toroq u l-pjazez madwar Malta u…

Internet

Minn Marzu ‘l hawn, ir-rutina ta’ bosta minna sfat milquta bħal leħħa ta’ berqa. Mil-lejl għan-nhar, fost l-oħrajn, bosta Maltin u Għawdxin spiċċaw jaħdmu mid-dar kif setgħu. Minkejja l-fatt li…

Ambjent

F’dawn l-aħħar jiem żewġt ifkieren tal-baħar telgħu jbidu fir-ramel fuq xtajta Maltin u Għawdxin. Fekruna minnhom, telgħet tbid fil-Bajja tal-Mixquqa. Liema bajja, in-nies tafha aħjar bħalha Golden Bay. Il-fekruna, xogħolha…

Aktar