COVID-19
ARA: Maltija telgħet għall-kura l-Ingilterra u weħlet hemm

Fl-aħħar snin, fil-lejl bejn Ħamis ix-Xirka u l-Ġimgħa l-Kbira, kienet issir il-mixja għall-Fondazzjoni Puttinu Cares. Din kienet waħda mill-ħafna attivitajiet li tħassru minħabba l-pandemija tal-COVID-19 li qed iżid mal-piż li qed ikollhom iġorru l-pazjenti li jinsabu għall-kura fl-Ingilterra.

Lourdes u Mario Ellul li kienu waslu biex jirritornaw Malta imma spiċċaw baqgħu f’Sutton minħabba r-riskji li ħolqot il-coronavirus.

“Tlajt għax kelli bżonn kura hawnhekk bone marrow transplant, però l-kura ħadet iktar milli kulħadd stenna għaliex suppost ħadet six months imma diġà ilna erbatax-il xahar. Issa nqbadna bil-coronavirus hawnhekk,” qalet Lourdes.

Lourdes u żewġha Mario Ellul kienu diġà ppakkjaw biex jinżlu Malta … iżda minħabba l-pandemija tal-coronavirus kellhom jibqgħu f’Sutton fir-Renju Unit u ma jafux meta se jerġgħu lura f’darhom. “Iddiskutejnieha mal-konsulent u qalli aħjar tibqgħu hawnhekk għax hawnhekk tistgħu tiġu monitored.”

Lourdes spjegat li minħabba r-restrizzjonijiet li daħlu fis-seħħ mindu faqqgħet l-imxija tal-COVID-19, għat-testijiet fl-isptar Royal Marsden qed tmur waħedha permezz tat-trasport li qed tipprovidilha l-Ambaxxata Maltija.

Mario Ellul stqarr li barra l-ansjetà tas-sitwazzjoni medika, beżgħan ukoll mill-coronavirus. “Tbatija oħra li qed nara jien hija aktar issa ċerta biża’ jew ansjetà minħabba l-coronavirus għax ix-xogħol ta’ xiri rrid nagħmlu jien, ma tistax toħroġ Lourdes – però nibża li jekk inlaqqtu dan il-virus ma nkunux nistgħu nduru b’xulxin.”

Mario rrakkonta li fl-aħħar jiem sab l-ixkafef tal-ħwienet vojta u bl-għajnuna tal-Fondazzjoni Puttinu Cares, il-qraba bagħtulhom xirja bl-affarijiet essenzjali għall-ġimgħat li ġejjin. Huma stqarrew li jħossu n-nuqqas ta’ binhom u n-neputijiet.

“Kemm għaddejna minn tbatijiet, imma l-ikbar għafsa hija li ma tistax tħaddanhom miegħek. Dik l-ikbar għafsa, kemm għalija u anke għal Mario.”

Lourdes u Mario Ellul qalu li l-fidi fil-Mulej tagħthom il-forza biex jimxu ‘l quddiem.

Fl-appartamenti tal-Fondazzjoni Puttinu Cares f’Sutton bħalissa hemm sbatax-il pazjent. Il-Viċi Chairperson ta’ Puttinu Cares Angele Cuschieri spjegat li bħalissa, qed jintbagħtu għall-kura barra minn Malta biss il-pazjenti li jkollhom bżonn kura urġenti ħafna.

Kawża tal-pandemija – il-pazjenti barra minn Malta għandhom piż akbar xi jġorru – bħal Lourdes Ellul – ħafna minnhom ma jistgħux jiġu lura Malta.

“Irridu niftakru li hemm erbatax-il ġurnata li jridu jagħmlu kwarantina, jiġifieri dawn iridu jkunu tajbin għad-dar. Jekk dawn ikollhom bżonn blood transfusion jew xi testijiet tad-demm, dawn ma jistgħux imorru l-isptar u għalhekk qegħdin maqbudin fl-appartamenti tal-Ingilterra.”

Kawża tal-COVID-19, ġew affettwati wkoll il-proġetti ta’ Puttinu Cares – b’ħafna mill-attivitajiet ta’ ġbir ta’ fondi tħassru. Angele Cuschieri qalet li l-ħidma tagħhom hija ffukata fuq is-saħħa tal-pazjenti, waqt li għadhom għadejjin it-tentattivi biex jiksbu binja fiċ-ċentru ta’ Londra għal pazjenti li jkollhom bżonn il-kura hemmhekk.

Aħbarijiet Oħra
COVID-19

Fi tmiem laqgħa tal-Kunsill għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali, il-Prim Ministru Robert Abela, qal li l-Kunsill qabel fuq għadd ta’ punti b’eċċezzjoni għall-Assoċjazzjoni Medika li ma tridx li jsiru attivitajiet bħal…

Kultura

Giuseppe Calì għandu rabta qawwija mal-Knisja tad-Dumnikani fil-Belt, mhux biss b’xogħlijiet ta’ arti tiegħu imma għax tgħammed u għammed lil uliedu f’din il-knisja. Fl-aħħar sena u nofs sar xogħol ta’…

Ambjent

L-għawwiema din is-sena wisq probabbli li qed jirnexxielhom jiskansaw xi tniggiża minn xi brama. Dan minħabba li l-klima sħuna ta’ din is-sena wasslet biex il-qatgħet ta’ bram jidħol qabel beda…

Infrastruttura

Il-proġett tal-parkeġġ pubbliku f’Birżebbuġa, biswit il-Port Ħieles, daħal fil-fażi tal-evalwazzjoni. Fi stqarrija l-Gvern qal li tmien kumpaniji wrew l-interess tagħhom f’dan il-proġett, li se jsir b’investiment ta’ €3.2 miljun mill-Ministeru…

Aktar