Safar
ARA: Maltin jinqabdu fl-eqqel tal-protesti fl-ajruport ta’ Hong Kong

Ilbieraħ mijiet ta’ titjiriet tħassru wara li d-dimostranti daħlu jipprotestaw fl-ajruport ta’ Hong Kong. Kmieni l-Erbgħa filgħodu, it-titjiriet reġgħu bdew isiru, għalkemm xi wħud ittardjaw u oħrajn baqgħu ma sarux.

Wara jiem ta’ tfixkil, l-awtorità tal-ajruport qalet li kisbet mandat ta’ inibizzjoni temporanju li jiprojibixxi lid-dimostranti milli jidħlu f’ċertu żoni fl-ajruport. Fi stqarrija qalet li n-nies se jiġu mrażżna milli jattendu jew jipparteċipaw f’dimostrazzjonijiet fl-ajruport ħlief f’dik iż-żona dentifikata mill-awtorità tal-ajruport. Dan kollu qed iseħħ fl-isfond ta’ 10 ġimgħat ta’ protesti fil-belt kontra l-Gvern.

Russell Sammut, Mandy Micallef Grimaud u membri oħrajn mit-tim ta’ WE għadhom kif irritornaw Malta wara esperjenza f’Hong Kong li m’hu se jinsew qatt.

“Kienet tal-biżgħa ħafna u aħna konna xxurtjati għax konna l-aħħar nies illi t-tijira tagħna telqet u daqshekk, imbagħad ikkanċellaw kollox – il-flights kollha – għax kieku kien ikollna noqgħodu hemmhekk,” qalet Mandy.

Mandy Micallef u l-kollegi nqabdu fl-aktar mumenti kaotiċi fl-ajruport internazzjonali ta’ Hong Kong – wieħed mill-aktar bieżla fid-dinja – fejn id-dimostranti marru jipprotestaw kontra l-Gvern.

Mandy, li għadha kif irritornat minn Hong Kong, qaltilna hekk: “Eżatt kif ħriġna sibna l-arrivals mimli b’eluf ta’ żgħażagħ kollha jipprotestaw, eżatt kif joħroġ xi ħadd mill-arrivals jibdew jgħajtu u jwerżqu u jtuna leaflets bħal dawn, għax huma intelliġenti, huma t-target kien il-passiġġieri li ġejjin mid-dinja kollha ovvjament.”

Il-protesti f’Hong Kong bdew f’April li għadda, wara li l-Gvern għadda liġi li biha kien se jagħmilha possibli biex persuni mixlija b’reati kontra ċ-Ċina jiġu estraditi lejn iċ-Ċina.

Ix-xahar li għadda l-Gvern issospenda l-liġi iżda d-dimostranti jridu li din titneħħa għal kollox. Huma qed jagħmlu erba’ talbiet oħra fosthom inkjesta indipendenti dwar il-vjolenza li l-pulizija allegatament użaw fuq id-dimostranti u amnestija lid-dimostranti li ġew arrestati.

“Huma jixtiequ illi d-dinja tkun taf il-verità għax qed jibżgħu li ħa jsiru bħaċ-Ċina u ċ-Ċina la għandek Facebook, la għandek Whatsapp, la għandek Google, m’għandek xejn għax kollox ikkontrollat mill-Gvern Ċiniż.”

F’Hong Kong, Mandy qaltilna li ħassew arja tqila ħafna, b’mijiet ta’ pulizija ta’ kontra l-irvellijiet armati sa snienhom kull fejn jitfgħu ħarsthom. Qaltilna li t-Tlieta li għadda kienu xxurtjati ħafna li rikbu l-ajruplan qabel l-ajruport ingħalaq għal kollox.

“Aħna iktar bżajna x’ħin konna se nitilqu għax żdiedu iktar nies, kien hemm ħafna iktar għajjat, surreali s-sitwazzjoni, għax jien qatt ma rajt dawn l-affarijiet ħa ngħid hekk, qatt ma rajt dawn il-protesti kbar daqshekk.”

Fl-aħħar sigħat l-ajruport ta’ Hong Kong reġa’ beda jopera wara lejl ieħor ta’ kaos li matulu d-dimostranti reġgħu ġew fl-idejn mal-pulizija li qed ikunu akkużati b’użu tal-forza eċċessiva.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Gordon Calleja nżamm arrestat wara li darab persuna oħra u seraqha l-flus. Fil-Qorti, huwa ġie akkużat li darab gravi lil Nicholas Bezzina, li seraq €400 u li kien fil-pussess ta’…

Temp

Skont il-paġna fuq Facebook, it-Temp Madwarna, jidher li l-ewwel maltempata tinsab wara l-bieb. Skont l-istess paġna diversi mudelli tat-temp qed jindikaw li fl-aħħar jiem t’Awwissu jista’ jkollna l-ewwel xita hekk kif…

Kronaka

Żagħżugħ Franċiż ta’ 24 sena jinsab fil-periklu tal-mewt wara li x’aktarx ipprova jaqbeż minn fuq dgħajsa għall-baħar u spiċċa ħabat rasu mad-dgħajsa. Il-pulizija qalet li ġiet infurmata bl-inċident, li seħħ…

Lokali

Id-Dwana kkonfiskat 1,700 sigarett tal-kuntrabandu minn maħżen ta’ stabbiliment f’Bormla. Dan seħħ wara xhur ta’ sorveljanza mill-uffiċjali tad-Dwana. Is-sid inqabad fil-fatt joħroġ kaxex ta’ sigaretti tal-kuntrabandu mill-maħżen, li jinsab biswit…

Aktar