Ara meta għandek tkellem tabib wara t-tilqima ta’ AstraZeneca

F’dikjarazzjoni mill-Awtorità Maltija dwar il-Mediċini fuq il-vaċċin tal-Covid-19 tal-AstraZeneca, l-awtorità qalet li hekk kif dikjarat mill-Għaqda Dinjija tas-Saħħa, huwa normali li f’kampanji estensivi ta’ tilqim, pajjiżi jidentifikaw effetti sekondarji wara t-tilqima.

L-Awtorità qalet li l-Aġenzija Ewaropea għall-Mediċini, l-EMA, kkonfermat il-pożizzjoni tagħha li l-benefiċċji tal-vaċċin huma akbar mir-riskju ta’ effetti sekondarji.

Irreferiet ukoll għad-deċiżjoni tal-Awtorità Regolatorja tas-Saħħa u r-Regolazzjoni tal-Mediċini tar-Renju Unit, l-MHRA, li kkonfermat li l-benefiċċji tat-tilqim ikomplu jegħlbu kwalunkwe riskju.

L-Awtorità tenniet li effetti sekondarji ħfief u ta’ natura lokali huma mistennija u komuni li jseħħu fi żmien jumejn jew tlett ijiem wara t-tilqima.

Madanakollu, qalet li individwi li jesperjenzaw xi sintomi severi, għalkemm rari, minn 4 sa 20 jum wara t-tilqima – bħal qtugħ ta’ nifs, uġigħ fis-sider, nefħa fir-riġlejn, uġigħ addominali persistenti, sintomi newroloġiċi bħal uġigħ ta’ ras sever jew persistenti jew vista mċajpra, tikek żgħar tad-demm taħt il-ġilda lil hinn mill-post ta’ injezzjoni – għandhom ifittxu attenzjoni medika.

L-Awtorità Maltija dwar il-Mediċini temmet tgħid li qed tissorvelja l-programm tal-vaċċin kontra l-COVID-19 u se tkompli taħdem ma’ awtoritajiet kompetenti oħra u ma’ tim tal-vaċċinazzjoni tas-saħħa biex tevalwa l-possibbiltà ta’ riskji fl-isfond tal-esperjenza u tax-xjenza.

Fl-istess waqt ħeġġet lill-poplu Malti biex  jitlaqqam mill-vaċċini effettivi kollha li għandhom Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq tal-Unjoni Ewropea sabiex jigi evitat il-mard serju tal-COVID-19 u t-telf ta’ ħajjiet.