Saħħa
Ara: M’għandekx tinħasel bil-misħun

Il-ġilda, bħall-burdati li ta’ kuljum jikkaratterizzawna, tirrifletti bis-sħiħ kif inħossuna u x’tip ta’ ħajja qegħdin ngħixu.

Il-kura tal-ġilda, normalment, nitkellmu fuqha fl-eqqel tas-sajf hekk kif il-qilla tax-xemx tibda tagħmel tagħha. Madanakollu, kif spjegat waqt ‘TVAM’ it-tabiba tal-ġilda, Dr Angele Farrugia, dak li jkun għandu jieħu ħsieb tiegħu nnifsu matul is-sena kollha.

Fost l-oħrajn, Dr Farrugia ġibdet l-attenzjoni għall-fatt li m’għandniex ninħaslu aktar minn darbtejn kuljum. U li, b’mod speċjali, m’għandniex ninħaslu bil-misħun. Aktar kemm l-ilma jkun fietel, aktar jagħmel tajjeb għall-ġilda.

F’dan l-isfond, Dr Farrugia qalet ukoll li wiċċna m’għandniex naħsluh aktar minn darbtejn kuljum, biex b’hekk ma nneħħux dawk iż-żjut li jipproteġulna ‘l-ġilda.

Dr Farrugia żiedet tgħid li rridu noqogħdu attenti mill-esposizzjoni tax-xemx, hekk kif ħafna xemx m’hi tajba għal ħadd.

Fl-aħħar nett, hija spjegat kif is-sigaretti, fost l-oħrajn, jagħmlu ħsara kbira lill-ġilda tagħna, hekk kif inaqqsu l-ammont t’ossiġnu li dieħel fil-ġilda.

Aħbarijiet Oħra
Artiġjanat

Kull pajjiż madwar id-dinja miżgħud bis-snajja’ u t-tradizzjonijiet partikolari u distinti li wiret mingħand missirijietu. U, il-gżejjer Maltin, xejn anqas. Fost l-oġġetti ta’ preġju u li huma parti integrali mill-identità…

Barranin

Qalb id-Duomo ta’ Milan, l-isfilati tal-moda, u l-wirt kulturali ta’ preġju li jikkaratterizzaw lill-kapitali tar-reġjun tal-Lombardija, l-Italja, f’dawn l-aħħar jiem, l-artist pop Taljan AleXsandro Palombo nieda għadd ta’ posters li ddiżinja hu…

Saħħa

Steward Health Care Malta jtejjeb is-servizz tal-air ambulance bejn Malta u Għawdex b’ħelikopter modern li se jissostitwixxi dak li qed jintuża bħalissa. Barra minn hekk il-kumpanija se tintroduċi wkoll it-tieni…

Saħħa

Ċittadini Maltin li jagħtu l-kunsens biex it-tagħrif mediku tagħhom ikun aċċessibbli minn sptarijiet f’pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, jistgħu jkunu mgħejuna b’aktar effiċjenza f’każ t’emerġenza waqt li jkunu msefrin. Malta hija fost…

Aktar