Saħħa
Ara: Mil-lum bid-dieta? 3 pariri biex titlef il-piż

Ara li l-eżerċizzju li se tagħmel jgħodd għalik. Ara li dak li qed tagħmel qed jagħtik xi tip ta’ riżultat. U, f’komunità, aktarx li taħdem aħjar. Skont il-personal trainer Matthaeus Grasso, dan hu dak li għandek tagħmel jekk din is-sena waħda mir-riżoluzzjonijiet ewlenin tiegħek hija li titlef xi ftit tal-piż.

Kif jgħaddi l-Milied, malajr jasal il-Karnival. Kif tista’ ma dduqx xi biċċa prinjolata? Imbagħad, jiġi l-Għid. U, warajh, is-sajf. Imbagħad, malajr jerġa’ jasal il-Milied. Iffangar kontinwu. Il-festi jiġu biex nieklu aktar mis-soltu. U, aktarx li dan il-Milied ħadd minnha ma trejjaq bil-ħass u t-tadam.

Misteden waqt ‘TVAM’, il-personal trainer tkellem fuq l-importanza tal-eżerċizzju, u fuq kif wieħed jista’ jirregola xi ftit ruhu issa li tista’ tgħid li żmien il-festi għadda wkoll.

Aħbarijiet Oħra
Festi

Id-dilettanti tal-festi ma qatgħux qalbhom mill-isfidi li qed toffrielna l-2020 u minkejja li għall-bidu deher li kien se jkollna sajf mneżża’ mill-brijju u l-ixxalar fit-toroq u l-pjazez madwar Malta u…

Internet

Minn Marzu ‘l hawn, ir-rutina ta’ bosta minna sfat milquta bħal leħħa ta’ berqa. Mil-lejl għan-nhar, fost l-oħrajn, bosta Maltin u Għawdxin spiċċaw jaħdmu mid-dar kif setgħu. Minkejja l-fatt li…

Ambjent

F’dawn l-aħħar jiem żewġt ifkieren tal-baħar telgħu jbidu fir-ramel fuq xtajta Maltin u Għawdxin. Fekruna minnhom, telgħet tbid fil-Bajja tal-Mixquqa. Liema bajja, in-nies tafha aħjar bħalha Golden Bay. Il-fekruna, xogħolha…

Aktar