Passatemp
ARA: Minn mekkanik għal bennej ta’ mudelli ta’ vetturi

Louis Camilleri kien jaħdem bħala mechanic u meta rtira ddeċieda li jgħaqqad il-ħiliet tiegħu mal-kreattività, biex jibni l-mudelli tal-vetturi.

Louis Camilleri irtira seba’ snin ilu mix-xogħol li kien jagħmel bħala mechanic. Minn dak iż-żmien beda jogħxa fil-garaxx tiegħu fil-Gżira fejn jagħmel siegħat twal jibni l-mudelli tal-karozzi.

Jgħid li l-esperjenza tiegħu bħala mechanic għenitu biex ikun jista’ jittrasforma l-vetturi tal-ħolm tiegħu f’mudelli konkreti.

“Dejjem xtaqt nagħmel it-trukk tan-nannu għax kien ibiegħ il-pitrolju u rnexxieli nagħmlu u bqajt nagħmel trukk wara l-ieħor min jgħidli għamel anglia, min jgħidli għamel escort u bdejt nagħmilhom,” qal Louis Camilleri.

Jgħid li jagħti attenzjoni kbira lid-dettal u jwettaq riċerka estensiva biex ikun preċiż fir-riżultat aħħari.

“Dawn it-tip ta’ mudelli li nagħmel jien li kont naħdem fuqhom jien, kien inkun garaxx tal-kiri u kelli ħafna minnhom jiġifieri nafhom bl-amment l-anglia nafha bl-amment, il-cortina nafha bl-amment jiġifieri tidħol fid-dettalji tal-magna,” kompla Louis Camilleri.

Jistqarr li wiret in-namra tiegħu għall-bini tal-mudelli minn missieru li għandu 89 sena u li għadu jibni mudelli ta’ djar l-ġmiel tagħhom li huma wkoll jirrappreżentaw xempju tal-kreattività.

“Spiċċajna nagħmlu l-mudelli, daqqa tad-djar u daqqa tal-karozzi imma d-djar iktar jagħmilhom missieri ngħinu wkoll jien milli nista, imma jien tfajt fuq il-vetturi,” qal Louis Camilleri.

Ħallejna lill-Louis jimraħ fil-garaxx tiegħu, hekk kif diġà beda joħlom dwar il-proġett il-ġdid tiegħu!

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Fid-dawl tad-delitt tal-ġimgħa l-oħra f’Ħal Millieri allegatament imwettaq minn żewġ żagħżagħ ta’ 18-il sena ħafna tkexkxu li dan ir-reat twettaq minn żgħażagħ u esprimew tħassib dwar il-ġenerazzjoni preżenti, madanakollu l-istoriku…

Politika

Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela qal li fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni hu senisttiv għall-karba tan-nies, sema’ lin-nies jitkellmu u jrid jkun hu li jagħti r-risposti. Dr Abela qal dan…

Lokali

Fl-aħħar erbat ijiem mindu tħabbru r-regolamenti l-ġodda tal-attivitajiet tal-massa, inħarġet ittra ta’ twissija lil sittax-il stabbiliment ta’ divertiment mit-taqsima tal-infurzar tal-Awtorità tat-Turiżmu li hi responsabbli li tara li l-postijiet qed…

Edukazzjoni

Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni ppubblika linji gwida għall-għalliema u lse’s bi preparamenti għall-ftuħ tal-iskejjel fi tmiem ta’ Settembru li ġej. Il-Ministru għall-edukazzjoni Owen Bonnici qal li filwaqt li l-Gvern huwa kommess li…

Aktar