Lokali
ARA: Mintoff telaq mis-Seminarju kontra x-xewqa t’ommu

Manuskritti u notamenti oriġinali ta’ Dom Mintoff li fihom minsuġa l-ġrajjiet ta’ żgħożitu ser jaraw id-dawl għall-ewwel darba. Kitbietu tterraq mit-toroq tal-Bastjun f’Bormla sal-quċċata tal-poter. Waqt li għaddej l-istampar ta’ din l-awtobijografija, TVM tkellem ma’ bintu Yana Mintoff. Hija qalet li f’kitbietu, missierha jifli s-soċjetà tradizzjonali li weżnitu waqt li jfaħħar lil dawk li ispirawh u ffurmawlu l-karattru.

F’The Olives, waħdu f’kamartu, b’rasu mserrħa f’idu u bl-oħra jħażżeż ħsibijietu f’kaligrafija bilkemm tingħaraf, Dom Mintoff kiteb l-awtobijografija li tixħet dawl fuq il-qofol tiegħu, bla ħabi, mimli dubji u mkisser minn ġewwa, kif jixref ruħu fil-ktieb Mintoff, Malta, Mediterra: Żgħożiti.

Bintu Yana, qalet li kitbietu titfa’ dawl minn tfulitu sakemm ġie lura Malta minn Oxford f’tarf it-Tieni Gwerra Dinjija. Qalet li bejn l-1998 u l-2008 Mintoff kiteb mal-elf faċċata dwar żgħożitu u l-istorja tal-Mediterran mogħni bi ġrajjiet li sawru s-soċjetà u l-ġlieda għall-ġustizzja soċjali.

Yana qalet “sena wara li mietet ommi beda jikteb sew – beda jikteb kuljum. Isemmi kif ma kienx idum fejn il-baħar biex jerġa’ jikteb. Għandu kitba bl-Ingliż sabiħa ħafna – għandu pinna tal-għaġeb u kull ġimgħa, għax jien kont naħdem l-Amerka dak iż-żmien – kien jibgħatli tmien paġni bil-fax u nagħtuh is-suġġerimenti.”

F’kitbietu, Yana qalet li missierha twaħħax kif skopra l-qasma kbira bejn id-drawwiet tal-kleru u t-tagħlim rivoluzzjonarju ta’ Kristu. Qalet li l-għadab morali waqqgħu l-pontijiet tad-dommi u l-katekeżmu tant li sadd widnejh u ħarab mir-rgħajja u l-merħla. Minn dakinhar terraq waħdu.

Yana qalet “hemm ħafna affarjiet li huma sorpriżi għax juri l-imħabba, juri l-kriżi tiegħu, il-kriżi eżistenzjali li kellu ħafna – bħal kull żagħżugħ. Kif għadda minnhom. Kif wasal biex joħroġ mis-Seminarju u kien hemm il-mama’ li ma riditux joħroġ mis-Seminarju. Imma t-twemmin li kellu ma ħallihx joqgħod hemm.”

Yana qalet li fost ir-rakkonti ta’ missierha hemm kif tnisslet fih il-kapaċità li jżomm il-massa bid-diskorsi tiegħu.

“Sar jaf jitkellem, fil-bidu mingħand waħda tal-Mużew – Rożina u hija għallmitu jiftakar u jagħti leħnu – għamel prietka fil-Knisja ta’ San Duminku u minn hemm beda” qalet Yana.

Yana qalet li familtha għamlet ħilitha biex mill-kaxxi mburġati b’manuskritti, floppy disks, dokumenti u notamenti setgħu jtemmu l-awtobiografija tiegħu. Qalet li mxew fuq żewġ kriterji sempliċi – li kull kelma li tinsab f’kitbietu tibqa’ tiegħu u s-sejħa tiegħu biex jitwettaq il-prinċipju Soċjalista mibdi fuq il-ġustizzja, l-ugwaljanza u l-paċi fil-Mediterran.

L-awtobijografija kitibha bl-Ingliż, iżda ġiet maqluba wkoll għall-Malti. Il-proġett sar bis-sehem tal-Arkivju Nazzjonali ta’ Malta.

Aħbarijiet Oħra
Edukazzjoni

L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu b’kollaborazzjoni mal-Malta Football Association organizzat ċelebrazzjoni fl-Istadium Nazzjonali Ta’ Qali fl-okkażjoni ta’ tmiem ir-raba’ ċiklu tal-programm ‘Bil-Qari u l-Kitba Niskorja’ Footballers’ Read and Write Programme’. F’din l-attività,…

Qorti

Kurt Grima ntbagħat 20 xahar ħabs wara li nqabad jagħti verżjonijiet differenti fil-Qrati ta’ x’ġara f’Ottubru tal-2014. Il-Qorti sabet li Grima renda ruħu riċediv wara li seraq għadd ta’ oġġetti…

Sajd

Il-Partit Laburista permezz tas-Segretarju Parlamentari għall-Biedja u s-Sajd, Clint Camilleri, u l-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Josef Caruana, qal li bir-rapport tal-2010 tal-Internal Audit and Investigations Department dwar nuqqasijiet fid-Dipartiment tas-Sajd,…

Qorti

Mara li snin ilu tkeċċiet mill-Korp tal-Pulizija weħlet sentenza ta’ ħabs sospiża u multa, wara li nstabet ħatja li għamlet xogħol ta’ investigatur privat mingħajr liċenzja. Grace Gatt ta’ 50…

Aktar