Knisja Maltija
ARA: Mudell fula maqsuma mal-Knisja Parrokkjali tal-Furjana

Il-Festa ta’ San Publju tal-Ħadd li ġej ittappnet mill-att vandalu tal-ġimgħa li għaddiet li fih inqered l-Ark trijonfali tal-injam. Sorsi qalu li l-Pulizija għad m’għamlet ebda arresti iżda mill-filmati miġbuda mill-kameras tas-sigurtà jidher li dehret persuna suspettuża bil-barnuża f’rasha li l-investigaturi qed jippruvaw jistabilixxu l-identità tagħha.

Intant, fil-Floriana hemm biċċa xogħol artistika oħra li nbniet fis-snin sittin u hija identika sal-inqas dettal għall-binja imponenti u ferm magħrufa fl-istess lokalità.

Kif tiftaħ il-bieb ta’ dar żgħira fil-Floriana minflok l-intrata jew l-antiporta ssib mudell kbir tal-Knisja Parrokkjali tal-istess lokalità.

Sidu Pawlu Piscopo, membru tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija qalilna li l-mudell beda jinħadem minn missieru kważi sittin sena ilu wara li nzerta ltaqa’ ma’ persuna f’ħanut taż-żebgħa f’Tas-Sliema.

“Kien kien hemm wieħed se jemigra u kellu erba’ pilastri maġġuri u koppla, u meta ġibtu d-dar missieri qalli din tixbaħ lil tal-Furjana u qal nagħmlu Knisja bħal tal-Furjana u beda jibniha”

Il-mudell li bela’ kamra sħiħa biswit il-bini tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija hu fula maqsuma mal-Knisja parrokjali – fosthom bil-pitturi, it-tużel u saħansitra l-madum.

Il-knisja żgħira tant fiha dettalji u armar li fl-aħħar tliet snin, Pawlu ddeċieda li jħalliha armata s-sena kollha.

“Qed inħalliha għax biex tarma għandek xi tliet ġimgħat mill-inqas, barra t-tbatija biex tqabbad l-elettriku u hekk u t-toqol tal-armar li fiha u trid toqgħod tidħol ġo fiha biex tarma'”

F’dawn il-jiem tal-Festa ta’ San Publju, il-mudell tal-Knisja tal-Furjana jinsab għall-wiri. Pawlu għad ma jafx x’se jiġri mill-mudell ‘il quddiem iżda x-xewqa tiegħu hija ċara.

“Kieku li tibqa’ imma rridu naraw hu”

Aħbarijiet Oħra
Kultura

Restawr estensiv fil-Berġa ta’ Aragona kixef forn uniku u fdalijiet storiċi oħra ta’ żmien il-Kavallieri. Hu maħsub li ladarba jitlestew ix-xogħlijiet ta’ restawr f’din il-berġa, dan il-wirt storiku jibqa’ mikxuf…

Kronaka

Fi stqarrija uffiċjali, il-Gvern qal li ħatar inkjesta pubblika indipendenti dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħatar lill-Imħallef Emeritu Michael Mallia, biex jippresedi Kummissjoni ta’ Inkjesta…

Ambjent

Mijiet ta’ eluf ta’ dimostranti, ħafna minnhom żgħażagħ inġabru u qed ikomplu jinġabru fi bliet madwar id-dinja fi protesta biex isejħu għal azzjoni immedjata favur il-klima dinjija. F’Malta wkoll, attivitsti…

Droga

Sejba ta’ madwar seba’ kilos ħaxixa tal-Kannabis flimkien ma’ ammont ta’ trab abjad suspettat droga kokajina lesta biex tiġi traffikata saret bis-saħħa tal-Iskwadra ta’ kontra d-Droga u membri tal-RIU. Parti…

Aktar