COVID-19
Ara: Omm Maltija bil-Coronavirus tispjega minn xiex għadda binha

Aktar ma jmur, aktar il-każi ta’ Covid-19 fostna qed jiżdiedu. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, għadha kemm ħabbret 17-il każ ieħor ta’ Coronavirus, biex b’hekk, sa issa, il-każi ta’ Covid-19 fil-gżejjer Maltin telgħu għal 107.

Fost l-għadd ta’ persuni li rriżultaw pożittiv għall-virus, omm Maltija li f’dawn l-aħħar jiem ħarġulha s-sintomi. Magħha, żviluppaw is-sintomi għadd ta’ familjari tagħha, fosthom binha, li huwa ażmatiku.

Waqt ‘TVAM’, il-mara, bl-isem fittizju ta’ Maria, stqarret li l-ewwel ma rriżultat pożittiv kienet iz-zija tat-tifel tagħha. Imbagħad, ġaladarba kien hemm kuntatt, fi żmien ftit jiem, żviluppa s-sintomi binha wkoll.

L-omm spjegat li binha telagħlu ħafna deni f’salt. Madanakollu, l-omm stqarret li t-tifel ittieħed l-emerġenza tat-tfal minnufih, u li bħalissa jinsab f’qagħda tajba. Qalet, li binha għamel jumejn ma jiflaħx ġmielu, iżda b’xorti tajba ma damx wisq ma ġie f’siktu.

Fl-isfond ta’ dak li għaddejja minnu din il-familja, l-omm appellat biex il-ġenituri joqogħdu b’seba’ għajnejn u biex ma joħorġux għal xejn b’xejn mid-djar tagħhom, hekk kif il-virus jittieħed daqs tazz’ilma.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi ħatar inkjesta skont il-liġi bil-għan li tistabilixxi l-fatti b’rabta ma’ każ fejn priġunier li ma ngħatax il-ħelsien mill-arrest, kien rilaxxat mill-ħabs u deher…

Lokali

Il-Maltapost qalet li l-ħidma tagħha għadha ma ġietx lura għan-normal riżultat fost l-oħrajn ta’ tnaqqis b’aktar min-nofs fit-titjirjiet kummerċjali, iż-żieda fix-xiri online u l-akkumulazzjoni ta’ posta f’tliet pajjiżi Ewropej. Il-Maltapost…

COVID-19

Tħassar ukoll il-kunċert ta’ Joseph Calleja li din is-sena kellu jsir fl-4 ta’ Settembru fuq il-Fosos tal-Furjana u li issa mistenni jsir f’format differenti. NnG Promotions, l-organizzaturi tal-kunċert li bħala…

Annimali

Ilbieraħ, il-BirdLife Malta ġabret għasfur pjuttost rari li huwa sottospeċi Mediterranja tal-Bies, li nstab ferut b’tiri ta’ senter fl-Għarb, Għawdex. Fi stqarrija, il-BirdLife qalet li l-għasfur instab minn familja li…

Aktar