Lokali
ARA: Ostaklu mhux tas-soltu għas-sewwieqa

Sewwieqa li kienu għaddejjin minn Triq il-Buqana, limiti ta’ Ta’ Qali sabu ma’ wiċċhom ostaklu mhux tas-soltu.

Filmat li rċieva TVM juri tajer jaqa’ minn fuq trakk li dan baqa’ tul it-triq kollha.

Min-naħa tiegħu x-xufier tat-trakk li minnu waqa’ t-tajer lanqas biss induna u baqa’ għaddej għal triqtu.

Jidher li t-tajer kien ostaklu għas-sewwieqa hekk kif beda jitgerbeb f’nofs tat-triq.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq dwar l-importanza li tisseddaq il-koperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-Ażja. Fis-summit tal-ASEM fi Brussel, Dr Muscat tkellem dwar ir-relazzjonijiet produttivi li Malta żviluppat…

Knisja Maltija

L-Arċidjoċesi ta’ Malta ħatret lis-Surmast Christopher Muscat bħala l-Maestro di Cappella tal-Katidral Metropolitan. L-irwol tal-Maestro di Cappella hu li jipprepara u jidderieġi l-mużika u l-kor fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi fil-Katidral ta’ San…

Trasport

Kważi 1,800,000 passiġġier qasmu bejn Malta u Għawdex bejn Lulju u Settembru din is-sena – żieda ta’ 6.3% fuq l-istess tliet xhur is-sena l-oħra. L-ikbar numru ta’ nies li qasmu…

Qorti

Raymond Bonnici ta’ 57 sena residenti l-Marsa ammetta li seraq €5,000 lil missieru minn dar tal-anzjani f’Bormla. Il-Prosekuzzjoni qalet li l-akkużat ikkopera mal-Pulizija. Spjegat li l-akkużat nefaq kważi l-flus kollha…

Aktar